Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Wij rinkelden vanochtend samen met GMF en Fietsbult voor een toekomstgericht Gent-Sint-Pieters. Met de geplande besparingen aan het Sint-Pietersstation zou een deel van de ondergrondse fietsstalling niet meer worden gebouwd. De beloofde capaciteit voor 13.500 fietsen zou in de overblijvende vierkante meters worden gewrongen en gewurmd.
Komaan, Gent-Sint-Pieters moet zich klaar houden om in de toekomst nog veel meer fietsers te ontvangen! 

Lees hier het persbericht.

De plannen voor het Project Gent Sint Pieters werden volgens ideeën van vorige eeuw opgesteld: megalomaan, zonder rekening te houden met de impact op de omliggende wijken, het verkeer, het sociaal weefsel en met torens als fallus symbolen van macht en rijkdom. Het stadsbestuur heeft deze plannen gedurende de voorbije legislatuur niet bijgeschaafd. Intussen blijkt dat de afwerking van het station niet noch in tijd, noch architecturaal zal verlopen zoals gepland.

De verkiezingsdag van zondag 14 oktober komt snel dichterbij. Wat hebben de verschillende politieke partijen in petto voor onze buurt? We dachten alvast na over wat wij belangrijk vinden en vatten het samen in een discussietekst.

Nu willen we weten wat onze politici daarover denken en daarom organiseerden we samen met onze buren van Buitensporig weer een wijkverkiezingsdebat. Het panel zal bestaan uit: Astrid De Bruycker (SP.A), Tom De Meester (PvdA), Isabelle Heyndrickx (CD&V), Tine Heyse (Groen), Christophe Peeters (Open VLD) en Ronny Rysermans (N-VA). Het debat wordt gemodereerd door Els Van Heuverzwyn (Radio2).

We vroegen de panelleden alvast om feedback op onze discussietekst.