Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Het is al enige tijd stil rond het Reigersparkje. In 2016 besliste de Stad Gent, op aandringen van de buurt, om het terrein aan te kopen. In 2017 stelden wij voor om het terrein via het Burgerbudget zelf in te richten, en dankzij jullie vele stemmen werden we een van de winnaars.

Ondertussen blijft de aankoop echter aanslepen en navraag leerde ons dat de Vlaamse overheid, de huidige eigenaar, zijn vraagprijs verhoogde. De onderhandelingen tussen Stad Gent en Vlaamse overheid lopen. Om onze stem daar ook in te laten horen schreven we met 62 buren een brief naar de bevoegde minister. Je kan de brief hier lezen. Zodra we vernemen dat er een overeenkomst is starten we met de voorbereiding van de inrichting. We houden jullie op de hoogte!

Lees meer...

Groene straten zijn veel mooier dan grijze straten. Planten zorgen voor geuren en kleuren, trekken vogels, vlinders en bijtjes aan, zuiveren onze lucht en in de zomer zorgen ze voor welkome verkoeling.

Op zaterdag 21 april ben je om 10:00u welkom in de Pastorie in de Sint-Pietersaalststraat voor een "Groene-straten-infomarkt". Je komt er meer te weten over groenslingers, gevelbankjes, groendaken, geveltuintjes en over buurtmoestuinen. Het kan niet meer stuk, in mei kleurt de hele stationsbuurt groen!

Lees meer...

 

Er is nog één hinderpaal voor het Reigersparkje. Het terrein heeft wonen als planologische bestemming, waardoor zijn voortbestaan op lange termijn niet gegarandeerd is.

Maar... momenteel maakt de Stad Gent een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan op, het zogenaamde "RUP Groen". Hiermee krijgen een reeks groene terreinen ook op het plan een groene bestemming. Dit lijkt op maat van het Reigersparkje, maar helaas werd ons parkje niet opgenomen in de huidige versie van het plan (zie kaartblad Gent-centrum deel 5). Een vergetelheid?

Heb je al kennisgemaakt met de nieuwe gevelbankjes? Er staan er al enkele in onze buurt.

De gevelbank biedt je een onverwacht plekje voor je deur. Een plaats voor een koffietje in de zon of een goe klapke met vrienden en buren. De productie van de gevelbank verloopt duurzaam en in samenwerking met lokale producenten. Allen met een hart voor mens en milieu. En in samenwerking met sociale werkateliers.