Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Het rooien van de bomen, waaronder heel wat oude bomen, gebeurt middenin het broedseizoen, wat een inbreuk inhoudt op het Bosdecreet. Navraag bij de Stadsdiensten leert dat het rooien van de bomen wel degelijk vergund zou zijn.

Het is een bijzonder gemiste kans van de Stad (en bovenal van de Paters Redemptoristen) om dit stukje groen in dit nu al dichtbevolkte en dichtbebouwde deel van de stad te behouden. Het overgebleven stukje groen op de site dat deels als openbaar park zal worden opengesteld, is maar een magere troost.

De vraag is trouwens wat de impact van het hele project zal zijn op het schaarse overgebleven groen: er komen immers nog wandelpaden, een "fietsboulevard", en een weg (deels ondertunneld) om de site te verbinden met de Sint-Denijslaan.

In een tijd waarin studies aantonen dat bomen en groen belangrijk zijn onder meer als buffer tegen luchtverontreiniging en fijn stof, is het schrijnend dat een mooi stukje natuur moet verdwijnen, vlak naast een school en in een wijk waar veel gezinnen wonen en waar de fijn stof-norm nu al ruim overschreden is.

Naast de teloorgang van groen, is ook de verkeersontsluiting van de hele site problematisch: deze zal volledig gebeuren langs de Sint-Denijslaan, in het stukje tussen de Vaerwyckweg en Voskenslaan, een stukje straat waar nu op de ochtend- en avondspits al geen doorkomen aan is.

De Stad mist duidelijk een krachtdadig beleid om in de stadsplanning leefbaarheid en volksgezondheid te doen primeren op winstbejag van projectontwikkelaars !

Pin It