Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De werkgroep is weliswaar zeer tevreden met de (her)aanleg van het fietspad in de Sint-Denijslaan, maar betreurt dat daarbij een waardevol iepenstruweel deels wordt vernietigd, en dat terwijl er wel degelijk een alternatief was: aan de andere zijde van de kastanjebomen was er ruimte genoeg om een fietspad aan te leggen (op een nauwelijks gebruikte parkeerstrook). We hadden dit ook al opgemerkt in ons bezwaarschrift over de Sint-Denijslaan, maar daar werd jammer genoeg geen rekening mee gehouden.

Pin It