Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

De plannen voor het Project Gent Sint Pieters werden volgens ideeën van vorige eeuw opgesteld: megalomaan, zonder rekening te houden met de impact op de omliggende wijken, het verkeer, het sociaal weefsel en met torens als fallus symbolen van macht en rijkdom. Het stadsbestuur heeft deze plannen gedurende de voorbije legislatuur niet bijgeschaafd. Intussen blijkt dat de afwerking van het station niet noch in tijd, noch architecturaal zal verlopen zoals gepland.

Bij de bouw van het Sint Pietersstation in 1908 kwam er heel veel bij kijken. Architect Louis Cloquet (1849-1920), kreeg opdracht tot het bouwen van een volwaardig en prestigieus stationsgebouw. Het Sint Pietersstation. De werken werden toevertrouwd aan de aannemers Van Herrewege en De Wilde en duurden van 1910 tot 1912. Tegelijkertijd kwamen de sporen op een verhoogde berm. Hierdoor vermeed men de talrijke gevaarlijke overwegen en kon men tegelijk een tracé realiseren dat de diverse waterlopen overbrugde. 
De foto's zijn leuk om ze te vergelijken met de huidige werkzaamheden van het station. Mankracht versus technisch vernuft.


Bron: Gent-Geprent

We kijken tegenwoordig met z'n allen naar een dikke ferme toren aan het station, de Loveling-toren, waar de Vlaamse administratie in de toekomst zal gehuisvest zijn. Het is duidelijk niet de "slanke dame" geworden die initieel zo werd voorgesteld in de beginfase van het project, en het draagt natuurlijk niet bij tot het open-ruimte-gevoel in onze wijk, maar bon. Na gesprongen bespanningskabels moesten de werken tijdelijk stilgelegd worden, maar die zijn nu blijkbaar opgelost.

Onze buurtvereniging is betrokken bij de klankbordgroep, een overlegorgaan tussen de Stad, de bouwheren en de buurtbewoners. De bouwaanvraag voor het opvallende ING Diamant-gebouw werd door de Stad Gent terecht verworpen eind april, maar onbegrijpelijkerwijze keurde de bestendige deputatie van de provincie de aanvraag in hoger beroep toch goed !

Milderende maatregelen ...

Voor meer info verwijzen we naar de website van Buitensporig.