Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Met terugkomst van de Redemptoristen zouden ze ook de fuiven in hun kerk stoppen.

De fuiven die wederrechtelijk worden georganiseerd in de Redemptoristenkerk op de Voskenslaan zouden ophouden. Altar zou gaan voor een nieuwe invulling: coworkingspace. Zou het toeval zijn dat de fuiven eindigen op het moment dat de redemptoristen zelf hun intrek nemen in de aanpalende gebouwen? Ze zouden immers kunnen meegenieten van de geluids- en fuifoverlast waarmee ze de buren jarenlang hebben opgezadeld.

Redemptoristen30juni14Enkele jaren geleden moesten we lijdzaam toezien hoe het mooie grote park van de Paters Redemptoristen bijna volledig verdween. Vele tientallen prachtige oude bomen gingen tegen de vlakte. De bouwvergunning werd toen verleend op voorwaarde dat er twee groene zones zouden blijven. Dit is enerzijds de beukendreef in het noorden, ondertussen het Guido Moonspark genoemd, en anderzijds het voormalige natte populierenbos in het zuidwesten,

De voormalige kerk van de Redemptoristen wordt momenteel uitgebaat door Altar Gent.  Zij organiseren er fuiven en trouwfeesten die de buurtbewoners uit hun slaap houden. De politie blijkt erg moeilijk te bewegen om tot actie over te gaan. Eigenlijk zijn de regels voor Altar zeer duidelijk: in bouwvergunning staat dat een dansfeest niet kan. De beperking qua geluidsniveau in de milieuvoorwaarden stelt bovendien dat enkel achtergrondmuziek is toegelaten. Het stadsbestuur en het horeca-overleg beloofden ons wel actie.

Biologisch waardevol gebied, zo omschreef een studie het terrein van de Redemptoristen aan de Voskenslaan in Sint-Pieters-Buiten, vlakbij het station. De paters beslisten het gebied te ontwikkelen en verkregen een verkavelingsvergunning. Het groen zou grotendeels verdwijnen, maar twee interessante locaties zouden behouden blijven. Het minste kwaad leek het. Maar intussen stapelen de bouwovertredingen zich op.

De Paters Redemptoristen vroegen in 2013 een bestemmingswijziging aan voor hun ontwijde kerk. Ze wilden immers hun terreinen aan de Voskenslaan ontwikkelen binnen een groot masterplan waarin meerdere functies voorzien waren: een woonfunctie met een luxe-appartementenblok voor 35 eenheden dicht bij de Voskenslaan, enkele gebouwen voor de Redemptoristen zelf (een eigentijdse kerk, een eigentijds begijnhof en een sociaal project), en grote studentenblokken achteraan tegen de terreinen van de Hogeschool. In totaal betreft het maar liefst een 550-tal woningen en nieuwe inwoners (voornamelijk dus studenten). Het geheel met de titel "Een nieuw pastoraal project voor de Voskenslaan" moest de religieuze werking van de Redemptoristen in Gent opnieuw een duw geven.

Ook de oude kerk zou als seminarie- en congrescentrum een nieuwe functie krijgen. Er werd aanvankelijk voorzien in een ondergrondse parking bestaande uit twee lagen met maar liefst 200 parkeerplaatsen, later werd dit aantal tot 100 teruggebracht.

Alarmbelletjes

De aanvraag tot bestemmingswijziging van de kerk tot seminarie- en congrescentrum alarmeerde meteen de buren. Zij hadden reeds mogen proeven van onvergunde nachtelijke fuiven in de ontwijde kerk en wisten dus beter.

Update 2018 (meest recente cijfers):

Bouwdensiteit Update2018(Stand 2013) De bebouwde oppervlakte in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten, gelegen aan de zuidzijde van het Sint-Pietersstation -tussen Snepkaai, Ringvaart, Sterre en Krijgslaan-, bedraagt nagenoeg het dubbele van de gemiddelde Gentse bouwdensiteit. Uit de officiële cijfers van Stad Gent, zoals gepubliceerd in "Gent in Cijfers(zie: https://gent.buurtmonitor.be/) blijkt immers dat op 31 december 2013 reeds 18,7% van de grondoppervlakte van de wijk bebouwd was, terwijl het gemiddelde voor Stad Gent slechts 12,2% bedroeg.

Sint-Pieters-Buiten, zo blijkt verder uit diezelfde database, bestaat uit verschillende wijkdelen (ook wel “Sectoren” genoemd – zie onderstaande kaart). In die cijfers (31 dec 14) lezen we onder meer dat voor het wijkdeel “Aaigem” -niettegenstaande de aanwezigheid van het park “Overmeers”- de bouwdichtheid 13,6% bedraagt.

De bouwdensiteit in het wijkdeel "Sint-Pieters-Aalst" loopt zelfs op tot 30,8%. Voor het wijkdeel “de Smet de Naeyer”, dat in de publieke perceptie toch vaak geassociëerd wordt met het gelijknamige park en zijn ruime residenties, blijkt bij nader toezien de bebouwingsgraad tot 20,0% op te lopen, ruim boven het Gentse gemiddelde dus.

Een hoge bebouwingsgraad in een stationsomgeving valt te bepleiten, maar de uitdaging stelt zich om de leefbaarheid van de woonwijk te behouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Laatst bijgewerkt: 27feb15)

Update 2020:

Bevolkingsdichtheid Stationsbuurt Zuid 2000 tem 2020

(Stand 2013:) Uit de officiële cijfers van Stad Gent, zoals gepubliceerd in “Gent in Cijfers (voorheen "Wijkmonitor"; nu "Buurtmonitor") blijkt dat de bevolkingsdichtheid in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten, gelegen aan de zuidzijde van het Sint-Pietersstation -tussen Snepkaai, Ringvaart, Sterre en Krijgslaan-, aanzienlijk méér bedraagt dan de gemiddelde Gentse woondensiteit. Op 31 december 2013 (de meest recente cijfers beschikbaar) telde ons wijkdeel 2.558 gedomicilieerde inwoners per km², terwijl het gemiddelde voor Stad Gent slechts 1.570 inwoners/km² bedroeg.

Er valt op zich wat voor te zeggen dat een stationsomgeving dicht bevolkt kan zijn, maar de uitdaging bestaat er in ieder geval in de balans met de leefbaarheid van de buurt in evenwicht te houden.

Bevolkingsdichtheid SPB 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hogeschool aan de Voskenslaan gaat zowat zijn hele site renoveren. Het is een veelbelovend project waar we als buurt met veel belangstelling naar kijken: het domein beslaat ongeveer 1/4 van onze wijk, er is veel groen aanwezig en het paalt aan heel veel huizen. De Hogeschool heeft nu in een eerste fase een bouwaanvraag ingediend voor de uitbreiding van de sporthal met een tweede aanpalende, mooie sporthal die uitgeeft aan de St-Denijslaan. We kijken uit naar omkaderende maatregelen om een goede integratie met de buurt te verzekeren: openstelling voor de buurtbewoners, geen grote, luide avondlijke evenementen aub, openingstijden cafetaria. Wel wat raar dat er een tribune bijkomt voor 335 supporters maar dat men 37 parkeerplaatsen gaat schrappen op het terrein. Goed nieuws is de groene inrichting aan de straatkant, met ook een groen scherm langs de Vaerwyckweg. Het begin van de werken wordt voorzien voor november 2013

Januari 2016
Hoewel de bouw van de sporthal een architecturaal uitdagend en kwalitatief hoogstaand project leek, hadden heel wat buurtbewoners toch bezwaren tegen de plannen. De bezwaren hadden voornamelijk betrekking op de afwikkeling van de mobiliteit en de vrees voor overlast, vooral ’s avonds en ’s nachts. Het hele project werd nu echter definitief geschrapt. Meer info kan je hier lezen.

Er zijn plannen om een studentencomplex van 120 kamers neer te planten tussen de Voskenslaan en de Flamingostraat. Nogal ongelukkig locatie, temidden van de vele gezinstuintjes.

Timing: juli 2011 bouwaanvraag, september 2011 quasi de hele omliggende buurt tekende een bezwaarschrift , maart 2012 stad Gent geeft de vergunning, mei 2012 beroepschrift ingediend, juni 2012 provinciale Deputatie verwerpt het beroepschrift, juli 2012 hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

In 2006 liet de stad Gent een studie opmaken over de gebieden die voor “inbreiding” of verdichting in aanmerking komen. Recent worden een aantal gebieden ook effectief ingevuld.