Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Ontwerp sporthal HoGentBegin 2013 vroeg de Hogeschool Gent een stedenbouwkundige vergunning aan voor de bouw/uitbreiding van een sporthal, gelegen tussen de huidige sporthal van de HoGent campus Schoonmeersen en de Vaerwyckweg waar hij uitkomt op de Sint-Denijslaan. Hoewel het een architecturaal uitdagend en kwalitatief hoogstaand project leek, hadden heel wat buurtbewoners toch bezwaren tegen de plannen. De bezwaren hadden voornamelijk betrekking op de afwikkeling van de mobiliteit en de vrees voor overlast, vooral ’s avonds en ’s nachts. Het hele project werd nu echter definitief geschrapt.

Foto: www.Sogent.be

Het Project Gent-Sint-Pieters, de verregaande vernieuwing van het Gentse station en de stationsomgeving, heeft een immense impact op onze wijk. Het project kadert immers in een groot plan om de directe stationsbuurt stedenbouwkundig te ontwikkelen, waarbij het openbaar vervoersknooppunt, het openbaar domein en de woon- en de werkbuurt onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Aan de zuidelijke ingang van het station voorziet het plan in de aanleg van een nieuw stationsplein, het Koningin Mathildeplein genaamd. Met dit plein wil de Stad Gent de zuidelijke ingang van het station, ter hoogte van de Sint-Denijslaan, inrichten tot een volwaardige toegang, verbonden met de zuidkant van Gent. Er werd voor het Koningin Mathildeplein een Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) opgemaakt waarbij het plein zal fungeren als centraal verkeersknooppunt. Op het plein komt ook een S-vormig gebouw met functies die zowel op de reiziger als op de buurtbewoner gericht zijn.

Het toekomstige Mathildeplein vormt dus vanuit het station een belangrijke toegangspoort tot het zuiden van de Stad Gent. Hier bevindt zich de wijk Sint-Pieters-Buiten, een dichtbevolkte wijk tussen belangrijke lanen zoals de Voskenslaan, de Kortrijksesteenweg, de Krijgslaan en de Sint-Denijslaan. Verderop ligt het Natuurpark Overmeers en nog verder kom je in het Parkbos Gent.

Vanuit de Werkgroep zien we het Mathildeplein als een uniek plein waar het drukke stationsgebeuren en de groene zuidkant van de stad elkaar ontmoeten. Hier kunnen zowel reizigers als buurtbewoners even tot rust komen. We hopen op een plein met groen en water, waar jong en oud zijn plek vindt. We streven naar een plein waar het gewoon fijn is om te zijn en te genieten.

De voormalige kerk van de Redemptoristen wordt momenteel uitgebaat door Altar Gent.  Zij organiseren er fuiven en trouwfeesten die de buurtbewoners uit hun slaap houden. De politie blijkt erg moeilijk te bewegen om tot actie over te gaan. Eigenlijk zijn de regels voor Altar zeer duidelijk: in bouwvergunning staat dat een dansfeest niet kan. De beperking qua geluidsniveau in de milieuvoorwaarden stelt bovendien dat enkel achtergrondmuziek is toegelaten. Het stadsbestuur en het horeca-overleg beloofden ons wel actie.

TheLoopArtistsImpression2Op de terreinen van “The Loop” aan Flanders Expo wordt een grootschalige projectontwikkeling gepland, met onder andere een ruim 38.000 m2 groot “Outletcenter”, ruimte voor recreatie, kantoren en een parking van meer dan 4.000 nieuwe parkeerplaatsen. Dit zou 1 tot 3 miljoen (auto)bezoekers per jaar extra aantrekken (bovenop de bezoekers van Ikea en Flanders Expo). De werken voor een deel van de parking (2.046 plaatsen) zijn reeds vergund en gestart in februari 2015.

Deze megalomane plannen leiden tot heel wat protest.

Biologisch waardevol gebied, zo omschreef een studie het terrein van de Redemptoristen aan de Voskenslaan in Sint-Pieters-Buiten, vlakbij het station. De paters beslisten het gebied te ontwikkelen en verkregen een verkavelingsvergunning. Het groen zou grotendeels verdwijnen, maar twee interessante locaties zouden behouden blijven. Het minste kwaad leek het. Maar intussen stapelen de bouwovertredingen zich op.

Jullie stemmen hebben geloond! Onder het moto "Ruimte voor Gent" verzamelde de stad maar liefst 234 inspirerende voorstellen van burgers om de toekomst van Gent vorm te geven. De Stad legde vervolgens een lijst van 20 voorstellen ter stemming voor. Een daarvan was ons voorstel: "Naar een groene Krijgslaan, Kortrijksesteenweg, Voskenslaan en Sint-Denijslaan", waarbij we voorstelden bomen langs deze lanen te planten. We vroegen jullie om voor ons voorstel te stemmen en dat hebben jullie zeer goed gedaan; we werden publieksfavoriet met op twee na de meeste voorkeursstemmen voor heel Gent!

Het Stadsbestuur is nu van plan dit voorstel samen met ons te concretiseren. Heb je ideeën? Wil meewerken? Laat het ons weten op

De NV Upkot heeft voor de vijfde (!) maal een aanvraag ingediend om een grootschalige studentenaccomodatie (144 wooneenheden) te bouwen op het terrein gelegen tussen de Vaerwyckweg, St-Denijslaan en Roosakker. De vier vorige aanvragen werden ofwel voortijdig ingetrokken door de NV Upkot (3 maal) ofwel geweigerd door het college van Burgemeester en Schepenen (1 maal). Van bij de eerste bouwaanvraag in 2011 heeft de buurt zich massaal verzet tegen dit project.

De Paters Redemptoristen vroegen in 2013 een bestemmingswijziging aan voor hun ontwijde kerk. Ze wilden immers hun terreinen aan de Voskenslaan ontwikkelen binnen een groot masterplan waarin meerdere functies voorzien waren: een woonfunctie met een luxe-appartementenblok voor 35 eenheden dicht bij de Voskenslaan, enkele gebouwen voor de Redemptoristen zelf (een eigentijdse kerk, een eigentijds begijnhof en een sociaal project), en grote studentenblokken achteraan tegen de terreinen van de Hogeschool. In totaal betreft het maar liefst een 550-tal woningen en nieuwe inwoners (voornamelijk dus studenten). Het geheel met de titel "Een nieuw pastoraal project voor de Voskenslaan" moest de religieuze werking van de Redemptoristen in Gent opnieuw een duw geven.

Ook de oude kerk zou als seminarie- en congrescentrum een nieuwe functie krijgen. Er werd aanvankelijk voorzien in een ondergrondse parking bestaande uit twee lagen met maar liefst 200 parkeerplaatsen, later werd dit aantal tot 100 teruggebracht.

Alarmbelletjes

De aanvraag tot bestemmingswijziging van de kerk tot seminarie- en congrescentrum alarmeerde meteen de buren. Zij hadden reeds mogen proeven van onvergunde nachtelijke fuiven in de ontwijde kerk en wisten dus beter.

Het toekomstige Mathildeplein vormt vanuit het station een belangrijke toegangspoort tot het zuiden van de Stad Gent. Hier bevindt zich de wijk Sint-Pieters-Buiten, een dichtbevolkte wijk tussen belangrijke lanen zoals de Voskenslaan, de Kortrijksesteenweg, de Krijgslaan en de Sint-Denijslaan. Verderop ligt het Natuurpark Overmeers en nog verder kom je in het Parkbos Gent.

Vanuit de Werkgroep zien we het Mathildeplein als een uniek plein waar het drukke stationsgebeuren en de groene zuidkant van de stad elkaar ontmoeten. Onze visie op het toekomstige Mathildeplein kan je hier terugvinden. Stad Gent startte ook een participatietraject voor de inrichting van het plein. Ook jij kan je mening dus weergeven, via deze link!