Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Heb je al kennisgemaakt met de nieuwe gevelbankjes? Er staan er al enkele in onze buurt.

De gevelbank biedt je een onverwacht plekje voor je deur. Een plaats voor een koffietje in de zon of een goe klapke met vrienden en buren. De productie van de gevelbank verloopt duurzaam en in samenwerking met lokale producenten. Allen met een hart voor mens en milieu. En in samenwerking met sociale werkateliers.Een gevelbank is een tijdelijke installatie, je moet er dus geen vergunning voor aanvragen. Lees meer op www.gevelbank.be. Als we 10 gevelbankjes bestellen, krijgen we er een elfde gratis. De kopers van de gevelbankjes kiezen waar de elfde gevelbank mag worden geplaatst. Let wel: gevelbankjes worden alleen langs de straatkant geplaatst, want ze dienen voor het samenzijn!

Pin It