Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

VlaggetjesNieuwsbriefJan2021ALees hier onze Nieuwsbrief januari 2021, met daarin o.m. Stand van zaken Projectontwikkeling Overwale (Site “Redemptoristen”), Verkaveling “Vossenbos”, RUP “Groen” waardoor in Gent 373ha groen en natuur -zo'n 560 voetbalvelden- extra beschermd of gecreëerd worden, o.m. het Reigerspark, 2 groenzones op Overwale en

bosgebied tussen R4 en HOGent (Voskenslaan).

Verder: onze voorstellen mbt de 2de fase werken St-Pietersstation en een overzicht van de on- en onderbenutte kansen die we voor onze woonwijk zien bij de “Actualisatie Masterplan Publieke Ruimte PGSP”, met onze bedenkingen en verbeteringsvoorstellen daaromtrent.

En er is ook nog nieuws over onze activiteit op 02 februari en de inrichting van het Reigerspark (Reigerstraat) 😊

Pin It