Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Mozaïek vzw is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel een bijkomende beperking (fysiek, autisme, psychische problemen of andere pathologie). De voorziening is erkend en wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Een personeelsgroep van ongeveer 120 medewerkers bestaande uit begeleiders, logistieke medewerkers, pedagogen en ondersteunende leidinggevenden biedt in Oostakker reeds een woonaanbod en/of een dagaanbod aan voor ongeveer 170 cliënten.

 

Voor het uitbouwen van het dagaanbod vertrekt men vanuit de kansen en de mogelijkheden van de cliënten: er zijn cliënten die een vraag hebben naar vol- of deeltijdse arbeid in een atelier, anderen werken dan weer graag individueel buiten de muren van de voorziening en nog anderen hebben meer nood aan een leefgroepgebeuren waar expressie en lichaamsgebonden activiteiten centraal staan.

 

Vermoedelijk begin 2016 zal een gedeelte van het dagcentrum van Mozaïek verhuizen naar het pand in de Leeuwerikstraat waar voorheen het bedrijf Analis gevestigd was. Deze verhuis betekent een grote stap voor Mozaïek; tot nu werd het hele dagaanbod immers georganiseerd op één enkele site in Oostakker.

De uitbreiding het opstarten van een dagcentrum in Gent heeft verschillende redenen:

  • Mozaïek gelooft in de kracht van het ‘perspectief 2020’-verhaal van Jo Van Deurzen, waarin de sector aangemaand wordt om meer inclusief deel te nemen aan de maatschappij. Door een gebouw in een ‘gewone’ straat aan te kopen, op een grotere afstand van de moedervoorziening, worden kansen gecreëerd om ingebed te geraken in een buurt die bestaat uit ‘gewone’ buurtbewoners en worden de cliënten niet enkel omringd door professionelen. Door de positieve contacten die Mozaïek reeds mocht ervaren met de buren, zijn ze overtuigd dat ze hiervoor de juiste plek gevonden hebben.

  • Een gedeelte van de bestaande dagcentrumgebouwen in Oostakker is verouderd en dient afgebroken te worden. Deze kans wordt aangegrepen om een nieuwe woning te bouwen die aangepast is aan de specifieke noden van de cliënten. Op deze manier zal opnieuw een wachtplek kunnen aangeboden worden aan een aantal cliënten die op de (lange) wachtlijst staan.

  • Mozaïek wil meer inzetten op samenwerking met anderen. Er wordt gedacht om ook gedurende 1 dag per week met leerlingen van een school Buitengewoon Onderwijs aan de slag te gaan en hen, kennis te laten maken met ‘het leven na de school’. Het gebouw in de Leeuwerikstraat is groot en leent zich daar goed toe. De vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer is natuurlijk ook een heel groot pluspunt.

  • Op de huidige campus leeft men overdag met velen samen. Dit zorgt voor een gezellige sfeer, maar voor sommigen geeft dit ook een drukte die kan leiden tot spanning. Daarom trekt men met een gedeelte van de cliënten weg van de campus in Oostakker, om én daar én op de nieuwe werkplek opnieuw meer rust te creëren.


Mozaïek hoopt om tegen maart 2016 in het nieuwe gebouw in te trekken en ons als buren te verwelkomen in hun werking! In het nieuwe gebouw zal gewerkt worden in drie ateliers:

  • een hout-atelier voor het maken van houten speelgoed, bijenhotels, nestkastjes en andere

  • een papierverwerkend atelier voor het vernietigen van vertrouwelijke documenten van externe bedrijven en voor de verkoop van oud papier. In dit atelier worden tevens creatieve papierproducten zoals vogels van papier-maché gemaakt.

  • een semi-industrieel atelier waar opdrachten voor bedrijven kunnen uitgewerkt worden, bijvoorbeeld het kleven van stickers op zakjes, het plooien van folders en het assembleren van regenpijpklemmen.


In elk atelier is een 20-tal cliënten aan het werk, zodat er in totaal een 60-tal cliënten vol- of deeltijds naar de Leeuwerikstraat komen waar ze begeleid worden door 8 begeleiders en 2 leidinggevenden. In de ateliers wordt gewerkt op weekdagen tussen 9 en 16 uur. ’s Middags wordt een warme maaltijd aangeleverd vanuit de moedervoorziening en wordt een pauze voorzien, de boog kan immers niet de hele tijd gespannen staan…

 

En natuurlijk wordt er niet de hele tijd gewerkt. Binnen de werking van het dagcentrum viert men ook wel graag eens een verjaardagsfeest, wordt er een sportdag georganiseerd of gaan de cliënten wandelen in de buurt. Of men zakt af naar een terrasje in Gent...


Voor meer informatie kan je alvast een kijkje nemen op www.dc-mozaiek.be of op de facebookpagina voor meer recente gebeurtenissen. Of neem contact op via de coördinator van het project: Karen Vansteenwegen op .


Mozaiek hoopt alvast... tot binnenkort!


(Met dank aan Karen Vansteenwegen voor de tekst)

 

 

 

Pin It