Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Zondag 14 september (van 10u00 tot 15u00) neemt BuitenSporig deel aan de rommelmarkt in de Rijsenbergstraat. Je vindt hen in de buurt van de garages met de nummers 21 en 37. Ze verkopen er ook cake en pannenkoeken. De opbrengst gaat volledig naar de werking van BuitenSporig.

Ook nodigt BuitenSporig iedereen uit op de voordracht over duurzame stadsontwikkeling door Prof. dr. Thomas Block, docent en directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (UGent) én bewoner van de Rijsenbergwijk, Deze voordracht gaat door op donderdag 25 september 2014 om 20u00 in het Parochiehuis Sint-Paulus (Patijntjestraat 27, 9000 Gent). Aansluitend krijgt u nog een stand van zaken van het Project Gent Sint-Pieters en een overzicht van de komende acties van BuitenSporig.

Meer info op: http://buitensporig.be

Op ons "Repair Café" van 30 maart 2014 (aankondiging zie hier) werd voor 50 spullen een evaluatieformulier ingevuld, waaruit blijkt dat 2/3 van de binnengebrachte items werd gerepareerd ! (Merken we hierbij op dat niet voor alle voorwerpen het evaluatieformulier ingevuld werd, dus het aantal werkelijk binnengebrachte/herstelde objecten ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger). Proficiat aan de reparateurs: Fre, Dieter, Lieven, Hans, Yaron, Luc, Kristiaan, José, Trui en Sofie !

Zaterdag 6 september 2014, 14u00-16u30, Ganzendries 149, 9000 Gent, op het Zwoele Zaterdag buurtfeest

Het Repair Café is een buurtinitiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien en dat reparatiekennis wil verspreiden. Alle buurtbewoners kunnen hun kapotte spullen brengen, om ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs, te repareren. Onze vorige Repair Cafés gaven alvast heel wat spullen een nieuw leven.