Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

In juli 2015 werd het door de werkgroep Sint-Pieters-Buiten voorgestelde verkeerscirculatieplan geëvalueerd via een bevraging die zowel digitaal als op papier kon worden ingevuld. Het resultaat van deze bevraging werd samengevat door de Stad Gent in een synthesedocument.

Pin It