Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

In de aanloop naar onze Buurtinfoavond van 27 maart 2014 (uitnodiging zie hier en oproep om mee te denken over verkeerscirculatie in onze buurt; download de flyer hier) bezorgden de buurtbewoners ons een hele resem voorstellen, aandachtspunten en klachten in verband met het sterk toegenomen (vracht- en sluip-)verkeer, onaangepaste rijsnelheden en het toenemende aantal verkeersonveilige situaties voor de "zwakke" weggebruikers in onze woonwijk.

Over deze input werd op 27 maart onder de meer dan 70 aanwezigen van gedachten gewisseld en al deze opmerkingen, bedenkingen en bekommernissen worden momenteel verwerkt tot één overzichtelijk synthesedocument. Ondertussen willen

Onze buurt krijgt steeds meer verkeer te slikken. We willen dan ook actief op zoek gaan naar maatregelen die een beter antwoord kunnen geven op het vele en dikwijls onveilige verkeer in onze wijk. Dat kan de

Stad helpen bij het verkeersluw maken van de buurt. Daarom brachten we, als eerste stap, tijdens de buurtavond op 29 januari (aankondiging zie hier) van Werkgroep Sint-Pieters-Buiten en Vormingplus eerst de huidige situatie in kaart, zoomden we dieper in op de schadelijke gevolgen van verkeer en

We zien dat er weinig gebeurt rond het drukke verkeer in onze wijk. Nochtans blijkt uit een studie van Stad Gent dat het Project Gent-Sint-Pieters geen invloed mag hebben op het verkeer in onze woonstraten.

Voor elk Gents woongebied werd in de studie (uit 2005) een analyse, oplossingen en actieplannen opgesteld. We doken in het ”Verkeersleefbaarheidsplan omgeving Sint-Pietersstation”.