Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Hebben jullie onze muurschilderij in de Reigerstraat al gezien? De verf was nog niet droog of we kregen fantastisch nieuws: de Stad Gent en de Vlaamse overheid kwamen tot een akkoord over de verkoop van het Reigersparkje én het Reigersparkje wordt opgenomen in het Groen RUP!

De Vlaamse overheid voegde er bovendien aan toe dat we het parkje meteen al mogen gebruiken. Dit lieten we ons geen twee keer zeggen. We organiseren in augustus en september buurtzondagnamiddagen in ’t parkje: tussen 14:00u en 16:00u openen we het hek en drinken we samen een koffietje aan de grote picknicktafel.

Al meer dan 20 jaar ligt er een kleine wildernis verborgen achter het Gentse Sint-Pietersstation. Het terrein is niet in gebruik en volledig afgesloten. Nochtans heeft deze buurt veel nood aan toegankelijk groen en is het terrein in eigendom van de Vlaamse overheid. De vrees is groot dat het ligt te wachten op een projectontwikkelaar. De Stad Gent wil het terrein aankopen en ter beschikking stellen als buurtpark. De buurt won burgerbudget om het zelf in te richten, maar dit project kan maar niet starten. Op 9 juni schilderen de kinderen hun beeld van het park alvast op de muur.

Het is al enige tijd stil rond het Reigersparkje. In 2016 besliste de Stad Gent, op aandringen van de buurt, om het terrein aan te kopen. In 2017 stelden wij voor om het terrein via het Burgerbudget zelf in te richten, en dankzij jullie vele stemmen werden we een van de winnaars.

Ondertussen blijft de aankoop echter aanslepen en navraag leerde ons dat de Vlaamse overheid, de huidige eigenaar, zijn vraagprijs verhoogde. De onderhandelingen tussen Stad Gent en Vlaamse overheid lopen. Om onze stem daar ook in te laten horen schreven we met 62 buren een brief naar de bevoegde minister. Je kan de brief hier lezen. Zodra we vernemen dat er een overeenkomst is starten we met de voorbereiding van de inrichting. We houden jullie op de hoogte!

Lees meer...

Er is nog één hinderpaal voor het Reigersparkje. Het terrein heeft wonen als planologische bestemming, waardoor zijn voortbestaan op lange termijn niet gegarandeerd is.

Maar... momenteel maakt de Stad Gent een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan op, het zogenaamde "RUP Groen". Hiermee krijgen een reeks groene terreinen ook op het plan een groene bestemming. Dit lijkt op maat van het Reigersparkje, maar helaas werd ons parkje niet opgenomen in de huidige versie van het plan (zie kaartblad Gent-centrum deel 5). Een vergetelheid?

Samen met het multiculturele Lucernacollege en Mozaïek vzw - een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking- slaan de handen in elkaar! We willen een oud hoeveterrein achter het Sint-Pietersstation omvormen tot een grote gemeenschappelijke tuin. Een tuin voor iedereen: kinderen, gezinnen, scholieren, ouderen, passanten, mensen met meer of minder beperkingen.
Met het burgerbudget geeft de Stad Gent ons de kans om deze droom te realiseren. Stem vanaf vrijdag 29 september mee stemmen op dit project!

Burgerbudget Stad Gent

Ons voorstel voor het burgerbudget is ondertussen afgewerkt en ingediend. Je kan het lezen op de website van Stad Gent. Bedankt aan de vele buren die meewerkten!

De volgende stap wordt een stemming: elke Gentenaar vanaf 16 jaar zal op zijn favoriete drie projecten mogen stemmen. Dit zal doorgaan van 29 september tot en met 14 oktober 2017. Hoe dit precies zal gebeuren weten we nog niet, maar we houden je in elk geval op de hoogte!

 

Ons parkje in de Reigerstraat kreeg de werktitel "Reigersparkje", maar we zoeken een leukere naam. Wat dacht je van "de kleine wildernis", "het tortelparkje" of - in het Zuidafrikaans - "het wegkruipplekkie"? Welke naam kies jij, kan je nog een leukere naam bedenken? Geef je stem via deze link!

De actuele resultaten van de poll kan je hier bekijken.