Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Het is al enige tijd stil rond het Reigersparkje. In 2016 besliste de Stad Gent, op aandringen van de buurt, om het terrein aan te kopen. In 2017 stelden wij voor om het terrein via het Burgerbudget zelf in te richten, en dankzij jullie vele stemmen werden we een van de winnaars.

Ondertussen blijft de aankoop echter aanslepen en navraag leerde ons dat de Vlaamse overheid, de huidige eigenaar, zijn vraagprijs verhoogde. De onderhandelingen tussen Stad Gent en Vlaamse overheid lopen. Om onze stem daar ook in te laten horen schreven we met 62 buren een brief naar de bevoegde minister. Je kan de brief hier lezen. Zodra we vernemen dat er een overeenkomst is starten we met de voorbereiding van de inrichting. We houden jullie op de hoogte!

Lees meer...

Er is nog één hinderpaal voor het Reigersparkje. Het terrein heeft wonen als planologische bestemming, waardoor zijn voortbestaan op lange termijn niet gegarandeerd is.

Maar... momenteel maakt de Stad Gent een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan op, het zogenaamde "RUP Groen". Hiermee krijgen een reeks groene terreinen ook op het plan een groene bestemming. Dit lijkt op maat van het Reigersparkje, maar helaas werd ons parkje niet opgenomen in de huidige versie van het plan (zie kaartblad Gent-centrum deel 5). Een vergetelheid?

Samen met het multiculturele Lucernacollege en Mozaïek vzw - een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking- slaan de handen in elkaar! We willen een oud hoeveterrein achter het Sint-Pietersstation omvormen tot een grote gemeenschappelijke tuin. Een tuin voor iedereen: kinderen, gezinnen, scholieren, ouderen, passanten, mensen met meer of minder beperkingen.
Met het burgerbudget geeft de Stad Gent ons de kans om deze droom te realiseren. Stem vanaf vrijdag 29 september mee stemmen op dit project!

Burgerbudget Stad Gent

Ons voorstel voor het burgerbudget is ondertussen afgewerkt en ingediend. Je kan het lezen op de website van Stad Gent. Bedankt aan de vele buren die meewerkten!

De volgende stap wordt een stemming: elke Gentenaar vanaf 16 jaar zal op zijn favoriete drie projecten mogen stemmen. Dit zal doorgaan van 29 september tot en met 14 oktober 2017. Hoe dit precies zal gebeuren weten we nog niet, maar we houden je in elk geval op de hoogte!

 

Ons parkje in de Reigerstraat kreeg de werktitel "Reigersparkje", maar we zoeken een leukere naam. Wat dacht je van "de kleine wildernis", "het tortelparkje" of - in het Zuidafrikaans - "het wegkruipplekkie"? Welke naam kies jij, kan je nog een leukere naam bedenken? Geef je stem via deze link!

De actuele resultaten van de poll kan je hier bekijken.

Momenteel zijn we hard aan ’t werk om onze aanvraag voor het burgerbudget voor een parkje in de Reigerstraat in detail uit te werken. Die aanvraag moet tegen 30 juni worden ingediend. Je kan ons ons voorstel lezen op de website van Stad Gent.

Om het draagvlak in de buurt te laten zien verzamelen we zo veel mogelijk dromen over het parkje.