Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

De werkgroep is weliswaar zeer tevreden met de (her)aanleg van het fietspad in de Sint-Denijslaan, maar betreurt dat daarbij een waardevol iepenstruweel deels wordt vernietigd, en dat terwijl er wel degelijk een alternatief was: aan de andere zijde van de kastanjebomen was er ruimte genoeg om een fietspad aan te leggen (op een nauwelijks gebruikte parkeerstrook). We hadden dit ook al opgemerkt in ons bezwaarschrift over de Sint-Denijslaan, maar daar werd jammer genoeg geen rekening mee gehouden.

Vlaggetjes2Uit de officiële cijfers van Stad Gent, zoals gepubliceerd in “Gent in Cijfers: Wijkmonitor” blijkt onomstotelijk dat de natuurlijke aangroei per 1000 inwoners in de wijk “Stationsbuurt Zuid” op 31 december 2013 (de meest recente cijfers beschikbaar) 4,6 bedraagt (terwijl het gemiddelde voor Stad Gent 3,0 is; zie onderstaande Tabel 1) en dus méér dan 50% hoger ligt dan het Gentse gemiddelde.

Redemp25Mar151Op de site “Redemptoristen” (Voskenslaan 56) zijn de werken voor de bouw van ruim 400 studentenkamers en 35 appartementen volop aan de gang, na gedeeltelijke afbraak van bestaande gebouwen en een zeer te betreuren ontbossing op een terrein met een oppervlakte van ca. 2,8 hectare (zie ook eerder artikel op onze website: klik hier). De schaarse overblijvende groenzone die in principe onaangeroerd moest blijven, werd echter voor een groot stuk als werfkeet ingepalmd door de bouwfirma. Dit is illegaal en strijdig met de ter zake afgeleverde bouwvergunning en het Vlaamse Bosdecreet !

VLM-site luchtfoto

Achter de huizen van de Ganzendries en de Reigerstraat ligt al vele jaren een kleine wildernis die voor niemand toegankelijk is. De omliggende straten zijn zeer dicht bevolkt en de groenvoorziening ligt er ver onder de Vlaamse normen. Dit groen moet toegankelijk worden voor buurtbewoners ! Dit werd vroeger al door de bevoegde Schepen beloofd, waar blijft het ?

Of de "Sterre" haar naam te danken heeft aan de daargelegen (en intussen afgebroken) landelijke afspanning annex estaminet, dan wel aan het 5-armig verkeersknooppunt op die plek, is moeilijk uit te maken en wellicht hebben beide elkaar versterkt: een café op een goedgelegen kruispunt en omgekeerd. Feit is dat huis "In De Sterre" een soort P&R avant la lettre was: een plaats waar de paarden konden worden afgespannen, mét (sedert januari 1913) Terminus van de tramlijn "StPietersstation - Sterre".

Redemptoristen30juni14Nadat de projectontwikkelaars op 24-25 mei 2014 een promo- en "verkoops"-weekendje op het terrein aan de Voskenslaan hadden gehouden voor luxeappartementen in "het park" (zie ook hier), werd deze week (2 juni) al gestart met de werken.

Bijna de helft van het terrein van de paters Redemptoristen werd gerooid om plaats te maken voor verschillende bouwwerken (zie ook eerder artikel op onze website: klik hier). Dit omvat o.a. een nieuwe kerk die naast de bestaande kerk komt (die wordt omgevormd als "congrescentrum"), luxeappartementen, woongelegenheid voor de Paters en verschillende gebouwen voor studentenhuisvesting.

Een boomspiegel is het stukje grond rond een straatboom. Buurtbewoonster Lieve Van Stappen wil de naam Tuinwijklaan weer alle eer aandoen en lanceert een project waarbij de bewoners uit deze straat, en uit naburige straten, deze vierkante meters grond kunnen "adopteren" en een eigen, groene, invulling geven.