Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Samen met het Lucernacollege, de school die zich op de VLM-site vestigt, schreven we een brief naar Schepen Balthazar om te laten weten hoe belangrijk het restje groen tussen de Ganzendries en de Reigerstraat voor ons allen is. Het is zowat het enige stukje groen dat nog overblijft in de wijk tussen de Voskenslaan en de Kortrijksesteenweg, en de enige kans ook om voor deze wijk de beleidsdoelstelling te realiseren om elke Gentenaar binnen een straal van 400 meter een park te bezorgen. Het terrein ligt er al minstens 20 jaar afgesloten en ongebruikt bij en het is eigendom van de Vlaamse overheid.

In deze buurt, waar de meeste huizen geen of slechts een zeer kleine tuin hebben, is er grote nood aan wat groen om even te kunnen verpozen of de kinderen te laten spelen. Er is letterlijk nood aan zuurstof. Maar er is in de buurt niet alleen interesse om passief van dit parkje te genieten, er is ook veel engagement om zich voor het parkje in te zetten: om het samen in te richten en samen te onderhouden. We zien mogelijkheden voor zitbanken, eetbare planten, een buurtmoestuin, buurtcompostvaten, en nog veel meer.

We organiseren op zaterdag 21 mei een "Beheerdag voor het Natuurpark Overmeers". Van 14:00 tot 17:00u staan we in voor het onderhoud: voornamelijk uittrekken van wilgen en verwijderen van Reuzenbereklauw staan op de planning. We sluiten de dag gezellig af met een drankje.
Kan jij ook meehelpen? Geef dan een seintje op . Breng zeker stevig schoeisel of laarzen, werkhandschoenen, kleren die mogen vuil worden en je goed humeur mee!

Catherine Boone (auteur, dichteres, fotografe en performer) werd geprikkeld door de mooie indrukken die een bezoek aan het Natuurpark Overmeers achterliet en schreef een blog over dit bijzonder park. Een mooie reflectie waardoor je bij dit prille lenteweer meteen naar buiten wordt gelokt, richting Overmeers!

Het Natuurpark Overmeers werd ingericht als compensatie voor de natuur die verloren ging bij de aanleg van de Vaerwyckweg. Het Natuurpark is in beheer van het Stadsbestuur, maar de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten engageerde zich om mee te werken in het beheer. Want zeg nu zelf, voor ons stadsmensen doet het toch deugd eens de handen uit de mouwen te steken in de natuur?
Wil je mee wilgen knotten, hooiland maaien en nog veel meer? Geef ons een seintje op , dan houden we je op de hoogte!Natuurpark Overmeers

De werkgroep is weliswaar zeer tevreden met de (her)aanleg van het fietspad in de Sint-Denijslaan, maar betreurt dat daarbij een waardevol iepenstruweel deels wordt vernietigd, en dat terwijl er wel degelijk een alternatief was: aan de andere zijde van de kastanjebomen was er ruimte genoeg om een fietspad aan te leggen (op een nauwelijks gebruikte parkeerstrook). We hadden dit ook al opgemerkt in ons bezwaarschrift over de Sint-Denijslaan, maar daar werd jammer genoeg geen rekening mee gehouden.

Vlaggetjes2Uit de officiële cijfers van Stad Gent, zoals gepubliceerd in “Gent in Cijfers: Wijkmonitor” blijkt onomstotelijk dat de natuurlijke aangroei per 1000 inwoners in de wijk “Stationsbuurt Zuid” op 31 december 2013 (de meest recente cijfers beschikbaar) 4,6 bedraagt (terwijl het gemiddelde voor Stad Gent 3,0 is; zie onderstaande Tabel 1) en dus méér dan 50% hoger ligt dan het Gentse gemiddelde.

Redemp25Mar151Op de site “Redemptoristen” (Voskenslaan 56) zijn de werken voor de bouw van ruim 400 studentenkamers en 35 appartementen volop aan de gang, na gedeeltelijke afbraak van bestaande gebouwen en een zeer te betreuren ontbossing op een terrein met een oppervlakte van ca. 2,8 hectare (zie ook eerder artikel op onze website: klik hier). De schaarse overblijvende groenzone die in principe onaangeroerd moest blijven, werd echter voor een groot stuk als werfkeet ingepalmd door de bouwfirma. Dit is illegaal en strijdig met de ter zake afgeleverde bouwvergunning en het Vlaamse Bosdecreet !

VLM-site luchtfoto

Achter de huizen van de Ganzendries en de Reigerstraat ligt al vele jaren een kleine wildernis die voor niemand toegankelijk is. De omliggende straten zijn zeer dicht bevolkt en de groenvoorziening ligt er ver onder de Vlaamse normen. Dit groen moet toegankelijk worden voor buurtbewoners ! Dit werd vroeger al door de bevoegde Schepen beloofd, waar blijft het ?