Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Redemptoristen30juni14Nadat de projectontwikkelaars op 24-25 mei 2014 een promo- en "verkoops"-weekendje op het terrein aan de Voskenslaan hadden gehouden voor luxeappartementen in "het park" (zie ook hier), werd deze week (2 juni) al gestart met de werken.

Bijna de helft van het terrein van de paters Redemptoristen werd gerooid om plaats te maken voor verschillende bouwwerken (zie ook eerder artikel op onze website: klik hier). Dit omvat o.a. een nieuwe kerk die naast de bestaande kerk komt (die wordt omgevormd als "congrescentrum"), luxeappartementen, woongelegenheid voor de Paters en verschillende gebouwen voor studentenhuisvesting.

Een boomspiegel is het stukje grond rond een straatboom. Buurtbewoonster Lieve Van Stappen wil de naam Tuinwijklaan weer alle eer aandoen en lanceert een project waarbij de bewoners uit deze straat, en uit naburige straten, deze vierkante meters grond kunnen "adopteren" en een eigen, groene, invulling geven. 

Op zondag 22 september 2013 werd het natuurpark Overmeers onder grote belangstelling geopend in aanwezigheid van onze burgemeester en enkele schepenen. Op het programma stonden geleide wandelingen met natuurgidsen, de officiële opening met een receptie en een fotozoektocht voor de kinderen.

Het natuurpark ligt tussen de ring rond Gent (de R4), de scholencampus op de Voskenslaan en de Sint-Denijslaan en is ongeveer 6,8 hectare ‘groot’. In de buurt is het gebied ook gekend onder de naam Schoonmeersen.

Het inrichtingsplan is ontworpen door ‘Fris in het Landschap’, een bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. De aanleg gebeurde door de groendienst van de stad Gent, de aannemer die de plannen uitvoerde is ‘Heylen Natuur- en groenbedrijf bvba’. We zijn heel tevreden over het geleverde werk.

Nadat op 12 januari 2012, tijdens een storm waarbij in totaal 37 Gentse bomen werden geveld, in de Onafhankelijkheidslaan een omgewaaide boom een auto verpletterde (zie foto), en op 15 april in diezelfde straat er opnieuw een paardekastanje bovenop een wagen viel, besloot de Stad op 17 april wegens acuut gevaar er de hele rij van 25 kastanjebomen te rooien.

Uit trekproeven en analyse van wortelstalen door de Groendienst bleek dat meerdere paardekastanjes er onstabiel geworden waren door aantasting door Honingzwam,

Het speelpleintje van de Flamingostraat kreeg vorig jaar al nieuwe mooie speeltuigen van de Stad. Op een druk bijgewoonde buurtvergadering in juni 2012 mochten de buurtbewoners hun mening geven op de voorlopige plannen om het pleintje nog verder her aan te leggen: de ongelijkmatige tegels vervangen door asfalt, meer struiken en planten, de weinig gebruikte skatetoestellen vervangen door een pingpongtafel (?), en er komt een petanquebaan. De planning was voorzien voor dit voorjaar, maar onze wijkregisseur liet weten dat de aannemer wegens een drukke agenda de werken dit jaar niet meer kan uitvoeren (?), zeer jammer. We houden onze petanqueballen dus nog even in de kast tot 2014 (en hopen dat het geen afstel wordt!).

Natuurpark Schoonmeersen

Vandaag nog goed verborgen, in 2013 toegankelijk gemaakt

Bij de aanleg van de verbindingsweg van de R4 tot aan het station werd er een stuk van het huidige natuurgebied ingenomen. Het Natuurdecreet voorziet dan verplichte natuurcompensatie. Het heraanleggen loopt echter al jaren vertraging, volgens Stad Gent omwille van de vele onteigenings- en verschillende vergunningsprocedures. Tijdens ons wijkverkiezingsdebat kondigde schepen Balthazar aan dat het nu toch wel voor 2013 zou zijn.