Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Er zijn plannen om een studentencomplex van 120 kamers neer te planten tussen de Voskenslaan en de Flamingostraat. Nogal ongelukkig locatie, temidden van de vele gezinstuintjes.

Timing: juli 2011 bouwaanvraag, september 2011 quasi de hele omliggende buurt tekende een bezwaarschrift , maart 2012 stad Gent geeft de vergunning, mei 2012 beroepschrift ingediend, juni 2012 provinciale Deputatie verwerpt het beroepschrift, juli 2012 hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Pin It