Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

VLM site luchtfotoOp dit moment loopt het openbaar onderzoek voor het RUP Groen van Stad Gent. Dankzij dat plan wordt liefst 373 hectare groen en natuur - zo'n 560 voetbalvelden - extra beschermd of gecreëerd. Het gaat onder meer over het Reigerspark (Afb hiernaast), de twee groenzones op Overwale (Voskenslaan) en het bosgebied tussen HOGent en de R4. 

Samen met Natuurpunt Gent vragen we iedereen om het plan te steunen door een steunschrift in te dienen,

De werken aan en rond Station Gent St-Pieters zullen niet alleen steeds later af zijn (initieel voorzien voor 2015, gaandeweg 2020 - 2024 - nu 2027?), ze blijken ook alsmaar later gestart te zijn - ten minste als we het meest recente Infofoldertje van Project Gent St-Pieters mogen geloven.

PGSP Infofolder jan21Daarin staat onomwonden (Afb rechts): “In 2007 was de afbraak van het oude postgebouw (…) het startsein voor de werken in het kader van het Project Gent Sint-Pieters”.

(Exacte data afbraak Postgebouw: ontmanteling binnenkant: 7 mei 2007; detonatie: 17 & 25 november 2007; zie filmpje hier).

In werkelijkheid waren de Stationswerken op dat moment al ruim 2,5 jaar aan de gang en zaten de buurtbewoners van de dichtbevolkte, omliggende woonwijken, de reizigers en passanten van het Station dus al jaren in het stof, het vuil, het lawaai, de trillingen, het werfverkeer, kortom: de overlast veroorzaakt door het Project Gent St-Pieters.

Beknopt overzicht 2005 - 2007

Om de uitdaging van de vele studenten in onze wijk beter te kunnen inschatten, baseren we ons een aantal cijfers. De meeste zijn afkomstig uit de studie “Gent, stad voor Gentenaars én studenten” gepubliceerd in juni 2012. Gent maakte deze studie “… om de juiste keuzes te kunnen maken (samen met de hogere onderwijsinstellingen als partners) om ook in de toekomst het samenleven van de Gentenaars en de studenten in evenwicht te houden.” We namen er de punten uit die specifiek relevant zijn voor onze wijk en voegen er een aantal commentaren aan toe.

Onder het moto "Ruimte voor Gent" verzamelde de stad maar liefst 234 inspirerende voorstellen van burgers om de toekomst van Gent vorm te geven. Van deze voorstellen kwamen er negen uit de wijk Sint-Pieters-Buiten.

De Stad legt nu een lijst van 20 voorstellen ter stemming voor. In deze lijst werd ook één van onze voorstellen genomineerd: "Naar een groene Krijgslaan, Kortrijksesteenweg, Voskenslaan en Sint-Denijslaan".

Lees er alles over via onderstaande link en breng meteen je stem uit! En deel ook je stemadvies met je buren, vrienden en collega's...

We kregen een nieuw verkeerscirculatieplan van het Stadsbestuur en zien er een aanvaardbaar compromis in. Het plan zal de verkeersdruk door de buurt verminderen, door het sluipverkeer in één richting te weren en in de andere richting te vertragen. We zien wel nog één gevoelige plek in het plan. Er moet vermeden worden dat de Tuinwijklaan met eenrichtingsverkeer een snelweg van Kortrijksesteenweg naar Voskenslaan wordt. Om het plan ook voor deze straat te doen slagen, zal een sterke versmalling van de Tuinwijklaan nodig zijn, best gecombineerd met asverschuivingen.

De details van het plan kan je lezen in dit krantenartikel. En lees ook ons persbericht!

 

Foto: www.Sogent.be

Het Project Gent-Sint-Pieters, de verregaande vernieuwing van het Gentse station en de stationsomgeving, heeft een immense impact op onze wijk. Het project kadert immers in een groot plan om de directe stationsbuurt stedenbouwkundig te ontwikkelen, waarbij het openbaar vervoersknooppunt, het openbaar domein en de woon- en de werkbuurt onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Aan de zuidelijke ingang van het station voorziet het plan in de aanleg van een nieuw stationsplein, het Koningin Mathildeplein genaamd. Met dit plein wil de Stad Gent de zuidelijke ingang van het station, ter hoogte van de Sint-Denijslaan, inrichten tot een volwaardige toegang, verbonden met de zuidkant van Gent. Er werd voor het Koningin Mathildeplein een Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) opgemaakt waarbij het plein zal fungeren als centraal verkeersknooppunt. Op het plein komt ook een S-vormig gebouw met functies die zowel op de reiziger als op de buurtbewoner gericht zijn.

Het toekomstige Mathildeplein vormt dus vanuit het station een belangrijke toegangspoort tot het zuiden van de Stad Gent. Hier bevindt zich de wijk Sint-Pieters-Buiten, een dichtbevolkte wijk tussen belangrijke lanen zoals de Voskenslaan, de Kortrijksesteenweg, de Krijgslaan en de Sint-Denijslaan. Verderop ligt het Natuurpark Overmeers en nog verder kom je in het Parkbos Gent.

Vanuit de Werkgroep zien we het Mathildeplein als een uniek plein waar het drukke stationsgebeuren en de groene zuidkant van de stad elkaar ontmoeten. Hier kunnen zowel reizigers als buurtbewoners even tot rust komen. We hopen op een plein met groen en water, waar jong en oud zijn plek vindt. We streven naar een plein waar het gewoon fijn is om te zijn en te genieten.

(Update mei 2019)

Waar vroeger op het platteland de trage wegen de mensen recht door de velden naar de kerk leidden, laten vandaag de trage wegen de mensen de drukte van de stad ontvluchten en de schaarse stukjes groen opzoeken.

Ook Sint-Pieters-Buiten heeft behoefte aan trage wegen. Na een aantal verkenningen en rondvragen
vonden we een aantal potentiële trage wegen die ons nuttig en haalbaar lijken (groene kleur) en een
aantal potentiële trage wegen die ons minder prioritair lijken (rode kleur):

De voormalige kerk van de Redemptoristen wordt momenteel uitgebaat door Altar Gent.  Zij organiseren er fuiven en trouwfeesten die de buurtbewoners uit hun slaap houden. De politie blijkt erg moeilijk te bewegen om tot actie over te gaan. Eigenlijk zijn de regels voor Altar zeer duidelijk: in bouwvergunning staat dat een dansfeest niet kan. De beperking qua geluidsniveau in de milieuvoorwaarden stelt bovendien dat enkel achtergrondmuziek is toegelaten. Het stadsbestuur en het horeca-overleg beloofden ons wel actie.