Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

In het kader van Ruimte voor Gent is de vergroening van de Voskenslaan en omgeving volop bezig. Nadat de Stad Gent nieuwe natuurlijke bloemperken realiseerde nabij het kruispunt met de Maaltebruggestraat, alsook ontharding voor nog meer groen ter hoogte van het vroegere Textielinstituut, zijn de bewoners momenteel geveltuintjes aan het aanleggen en wordt ook een boomspiegel beplant.

Congreslaan

Afbeelding hierboven: het de Smet de Naeyer-“plein” ter hoogte van de Congreslaan (kijkrichting Woeringenstraat): één grote asfaltvlakte, met links en rechts stukjes rest-park (Herkomst foto: Google Streetview).

Het Paul de Smet de Naeyer-park is een ca. 3,60 ha grote groene oase aan de zuidzijde van het Gentse Sint-Pietersstation. Het park dateert van 1926, is losjes gebaseerd op de plattegrond van de “WereldExpo” die er in 1913 plaatsvond en bestaat tegenwoordig uit 3 afzonderlijke groenzones. Door het uitbreken van ca. 1500m² asfaltvlakte aan beide zijden van de Congreslaan zou het park, door het verbinden van de losse “groenschakels”, in totaal bijna 7 voetbalvelden groot kunnen worden.

Actualisatie Masterplan Publieke Ruimte, luik Mobiliteit, Project Gent Sint-Pieters (PGSP) [de pdf-versie van dit webartikel kan je hier downloaden]

Tramtunnel1Station Gent St-Pieters is een multi-modale vervoers-magneet die vanuit de verre omgeving grote drommen leerlingen, studenten, werknemers, toeristen en gelegenheidsbezoekers naar onze woonwijk St-Pieters-Buiten (Adm: "Stationsbuurt Zuid") brengt of van waaruit zij vertrekken naar elders. Voor vele van die reizigers ligt hun eindbestemming

Update 2018 (meest recente cijfers):

Bouwdensiteit Update2018(Stand 2013) De bebouwde oppervlakte in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten, gelegen aan de zuidzijde van het Sint-Pietersstation -tussen Snepkaai, Ringvaart, Sterre en Krijgslaan-, bedraagt nagenoeg het dubbele van de gemiddelde Gentse bouwdensiteit. Uit de officiële cijfers van Stad Gent, zoals gepubliceerd in "Gent in Cijfers(zie: https://gent.buurtmonitor.be/) blijkt immers dat op 31 december 2013 reeds 18,7% van de grondoppervlakte van de wijk bebouwd was, terwijl het gemiddelde voor Stad Gent slechts 12,2% bedroeg.

Sint-Pieters-Buiten, zo blijkt verder uit diezelfde database, bestaat uit verschillende wijkdelen (ook wel “Sectoren” genoemd – zie onderstaande kaart). In die cijfers (31 dec 14) lezen we onder meer dat voor het wijkdeel “Aaigem” -niettegenstaande de aanwezigheid van het park “Overmeers”- de bouwdichtheid 13,6% bedraagt.

De bouwdensiteit in het wijkdeel "Sint-Pieters-Aalst" loopt zelfs op tot 30,8%. Voor het wijkdeel “de Smet de Naeyer”, dat in de publieke perceptie toch vaak geassociëerd wordt met het gelijknamige park en zijn ruime residenties, blijkt bij nader toezien de bebouwingsgraad tot 20,0% op te lopen, ruim boven het Gentse gemiddelde dus.

Een hoge bebouwingsgraad in een stationsomgeving valt te bepleiten, maar de uitdaging stelt zich om de leefbaarheid van de woonwijk te behouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Laatst bijgewerkt: 27feb15)

Op maandagavond 29 september 2014, doorlopend van 18u00 tot 21u00, organiseren Stad Gent en de projectpartners van het Project Gent Sint-Pieters (PGSP) in de "Sterre-spits" (Maaltebruggestraat 185, 9000 Gent) een "Infomoment" over hun voorstel van Verkeerscirculatieplan voor onze woonwijk (download de folder hier).

Dit voorstel van verkeerscirculatieplan zou in het najaar 2014 voor een periode van 6 maand als Proefproject worden ingevoerd en aansluitend worden geëvalueerd samen met de buurtbewoners.

Het verheugt ons dat Stad Gent en PGSP daarmee ingaan op onze oproep om maatregelen te nemen tegen het sterk toegenomen (vracht- en sluip-)verkeer, de onaangepaste rijsnelheden en het toenemende aantal verkeersonveilige situaties voor de "zwakke" weggebruikers in onze woonwijk. Stad Gent en PGSP geven daarmee blijk van begrip voor de ernst van de verkeerssituatie en we beschouwen dit als een goede stap in de juiste richting.

Echter, het Verkeerscirculatieplan zoals dat door de buurtbewoners werd uitgewerkt tijdens een uitgebreid participatietraject (bestaande uit verschillende informatieavonden, een ruime buurtbevraging en resulterende in een Synthesedocument waarvoor we een breed draagvlak gevonden hebben) is véél omvattender en genuanceerder dan wat Stad Gent en PGSP op 29/09 voorleggen en laat zich niet simpelweg reduceren tot een lussenplan voor het wijkdeel tussen Voskenslaan en Kortrijksesteenweg.

Het verkeersknooppunt "De Sterre" is de poort naar de stad voor een groot deel van het verkeer dat de stad binnenrijdt vanuit het zuiden. Vóór de heraanleg in 2013 was De Sterre één van de 800 "zwarte kruispunten" in Vlaanderen.

vernieuwde sterre


De "vernieuwde Sterre" is een langgerekte rotonde, ook wel "kluifrotonde" of "turborotonde" genoemd. Langs de rotonde beschikken fietsers over gescheiden dubbelrichtingsfietspaden die de straten niet kruisen op de rotonde zelf, maar aan het begin van de straten. De fiets- en voetgangerstunnel die onder het groene middeneiland van de rotonde loopt, zorgt voor een veilige oversteek van noord naar zuid en omgekeerd. Van oost naar west en omgekeerd blijft de doorsteek voor de zwakke weggebruikers moeilijker. Ook blijft het voor fietsers en voetgangers moeilijk om over te steken langs het zebrapad aan het einde van de Voskenslaan.

Voor het autoverkeer blijft het oprijden van De Sterre vanuit de Voskenslaan dan weer een hachelijke onderneming.

Als werkgroep dringen we aan bij Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyns tot verbetering.