Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

We willen graag onze suggesties voor de ontwikkeling van het S-gebouw op het Koningin Mathildeplein meegeven aan de toekomstige ontwerpers en ontwikkelaars. Onze globale visie op het plein en het S-gebouw is terug te vinden op onze website http://sintpietersbuiten.be/mathildeplein.
Globaal genomen zien we het Koningin Mathildeplein als een karakteristiek plein waar het drukke stationsgebeuren en de groene zuidkant van de stad samenkomen. Hier kunnen zowel reizigers als buurtbewoners elkaar ontmoeten, hier komen mensen even tot rust. We hopen op een plein met groen en water, waar jong en oud zijn plek vindt, waar het gewoon fijn is om te zijn en te genieten.

Het was al eerder aangekondigd: het "Paul de Smet de Naeyerpark", kortweg het "Miljoenenkwartier", wordt groter, mooier èn groener!

De Stad Gent wil van de drie groenzones van het Paul de Smet de Naeyerpark één aaneensluitend park maken. Minstens 1.500 vierkante meter wordt onthard en vergroend door het schrappen van de overmatige wegverharding. De bestaande groene ruimtes worden met elkaar verbonden. Zo komt er ook ruimte voor wateropvang en –infiltratie.

Stilaan komt er beweging in het Reigersparkje. Het zitmuurtje is gebouwd, en af en toe mozaïeken buren verder. Ondertussen wordt er ook aan een album over het parkje gewerkt. We vertellen de geschiedenis van het parkje, van in de zevende eeuw tot vandaag. Lees het eerste ontwerp.

Heb je meer info? Laat het ons weten. Je kan ons documentatie opsturen, of we kunnen afspreken om jullie verhalen te horen. We richten ons vooral op mensen die de buurt al heel lang kennen. Alle extra info is welkom bij .

Update 2020:

Bevolkingsdichtheid Stationsbuurt Zuid 2000 tem 2020

(Stand 2013:) Uit de officiële cijfers van Stad Gent, zoals gepubliceerd in “Gent in Cijfers (voorheen "Wijkmonitor"; nu "Buurtmonitor") blijkt dat de bevolkingsdichtheid in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten, gelegen aan de zuidzijde van het Sint-Pietersstation -tussen Snepkaai, Ringvaart, Sterre en Krijgslaan-, aanzienlijk méér bedraagt dan de gemiddelde Gentse woondensiteit. Op 31 december 2013 (de meest recente cijfers beschikbaar) telde ons wijkdeel 2.558 gedomicilieerde inwoners per km², terwijl het gemiddelde voor Stad Gent slechts 1.570 inwoners/km² bedroeg.

Er valt op zich wat voor te zeggen dat een stationsomgeving dicht bevolkt kan zijn, maar de uitdaging bestaat er in ieder geval in de balans met de leefbaarheid van de buurt in evenwicht te houden.

Bevolkingsdichtheid SPB 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 24 juni verzamelden de buren zich voor de derde keer op rij om de verkeerscirculatie in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten mee vorm te geven (zie hier). De slides van de inleidende presentaties vind je hier en hier. Aansluitend konden de aanwezigen zich verspreiden over een infomarkt om de voorstellen voor elk van de wijkdelen van onze buurt verder in detail bespreken. Alle aanvullingen en commentaren van de talrijk opgekomen buurtbewoners werden verwerkt in een geactualiseerd Synthesedocument, dat vrij kan worden gedownload hier.

Om de parkeerbehoefte aan het Station Gent-St-Pieters te becijferen voerde Tritel in opdracht van o.m. Stad Gent en Eurostation (voor 99,97% dochter van de NMBS Holding) in 2005 een enquête uit waarin werd gepeild naar het treingebruik en het voortransport van pendelaars en occasionele reizigers(1).

Uit die resultaten bleek dat op dat moment nagenoeg 1.900 mensen in de ochtendspits met de wagen naar het station kwamen. In functie van

Trage wegen van Voskenslaan naar campus Hogeschool Gent
Klik op de afbeelding voor grotere weergave

 

Momenteel is het Natuurpark Overmeers toegankelijk via de hoofdingang in de Sint-Denijslaan en via het fietspad langs de Vaerwyckweg. Nochtans zijn er nog interessante paden die naar het Natuurpark kunnen leiden. Het openstellen van meer trage wegen naar het Natuurpark zou mensen toelaten hun wandeling door het Natuurpark te verlengen en te variëren.