Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Het Repair Café was niet enkel nuttig, maar bovenal heel gezellig. In totaal werd 65% gerepareerd, 17% half gerepareerd, 17% niet gerepareerd.

 • Gerepareerd: 15
  • Kledij: 6
  • Electriciteit/electronica: radio, schuurmachine, fiets, stofzuiger, stofzuiger, printer/scanner, mixer/blender, strijkijzer, klok 
 • Half gerepareerd: 4
  • Electriciteit/electronica: waterkoker, stereo, laptop, mixer
 • Niet gerepareerd: 4
  • Electriciteit/electronica: GPS, fietslichtje, X-book, koffiemolen
 • Niet ingevuld: 1
  • Pizzamachine

Nogmaals heel veel dank aan Yaron, Kristiaan, Marnix en Caroline, super-repairteam was dat! Bekijk hier de foto's.

De verkiezingsdag van zondag 14 oktober komt snel dichterbij. Wat hebben de verschillende politieke partijen in petto voor onze buurt? We dachten alvast na over wat wij belangrijk vinden en vatten het samen in een discussietekst.

Nu willen we weten wat onze politici daarover denken en daarom organiseerden we samen met onze buren van Buitensporig weer een wijkverkiezingsdebat. Het panel zal bestaan uit: Astrid De Bruycker (SP.A), Tom De Meester (PvdA), Isabelle Heyndrickx (CD&V), Tine Heyse (Groen), Christophe Peeters (Open VLD) en Ronny Rysermans (N-VA). Het debat wordt gemodereerd door Els Van Heuverzwyn (Radio2).

We vroegen de panelleden alvast om feedback op onze discussietekst.

Reeds in 2013 werd een bouwaanvraag ingediend, maar die was ondertussen al vervallen. Daarom moest een nieuwe bouwvergunning worden aangevraagd. Opvallend genoeg waren buurtbewoners zich hiervan niet bewust, want er was geen "geel plakkaat" (= aankondiging bouwaanvraag) te zien geweest. Nochtans zijn de buren héél erg alert voor de gekende gele aanplakborden aan de kant van de Sint-Denijslaan. Het openbaar onderzoek werd daarom begin 2017 afgerond, zonder kans tot reactie uit de buurt. Dat is erg te betreuren. De Hogeschool heeft ondertussen op de campus zijn adres veranderd naar Valentin Vaerwyckweg 1. Heeft het gele plakkaat op die plaats gestaan? Daar is uiteraard bij de R4 en uit het zicht van de wijk geen enkel sociale controle mogelijk. En dat is toch de essentie van de aankondiging van een openbaar onderzoek?

[de pdf-versie van dit webartikel kan je hier downloaden]

“Project Gent St-Pieters” (PGSP) is het samenwerkingsverband van 5 Projectpartners (NMBS, Infrabel, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en Stad Gent) dat er sedert 2004 op toeziet dat het Gentse St-Pietersstation en de omliggende, dichtbevolkte woonwijken aanpast worden aan de behoeften van de 21ste eeuw”.

Het “Masterplan Publieke Ruimte” van PGSP geeft de principes en krachtlijnen aan voor de ontwikkeling van de wijde stationsomgeving voor de komende decennia.

In het kader van de “actualisatie” van dit Masterplan (dixit PGSP: “een kritische evaluatie” met daarin “een gepaste plaats” voor “Nieuwe inzichten en aandachtspunten”) hield PGSP van 19 tot 28 juni 2020 een publieke bevraging rond de mobiliteitsproblematiek. Deze omvatte

De Hogeschool aan de Voskenslaan gaat zowat zijn hele site renoveren. Het is een veelbelovend project waar we als buurt met veel belangstelling naar kijken: het domein beslaat ongeveer 1/4 van onze wijk, er is veel groen aanwezig en het paalt aan heel veel huizen. De Hogeschool heeft nu in een eerste fase een bouwaanvraag ingediend voor de uitbreiding van de sporthal met een tweede aanpalende, mooie sporthal die uitgeeft aan de St-Denijslaan. We kijken uit naar omkaderende maatregelen om een goede integratie met de buurt te verzekeren: openstelling voor de buurtbewoners, geen grote, luide avondlijke evenementen aub, openingstijden cafetaria. Wel wat raar dat er een tribune bijkomt voor 335 supporters maar dat men 37 parkeerplaatsen gaat schrappen op het terrein. Goed nieuws is de groene inrichting aan de straatkant, met ook een groen scherm langs de Vaerwyckweg. Het begin van de werken wordt voorzien voor november 2013

Januari 2016
Hoewel de bouw van de sporthal een architecturaal uitdagend en kwalitatief hoogstaand project leek, hadden heel wat buurtbewoners toch bezwaren tegen de plannen. De bezwaren hadden voornamelijk betrekking op de afwikkeling van de mobiliteit en de vrees voor overlast, vooral ’s avonds en ’s nachts. Het hele project werd nu echter definitief geschrapt. Meer info kan je hier lezen.

Het "Project Gent Sint-Pieters" (PGSP) is de overkoepelende benaming waaronder de verschillende projectpartners van de 4 deel-projecten aan en rondom het Gentse Sint-Pietersstation samen naar buiten treden.

Binnen het PGSP is de "Klankbordgroep" (zie ook op onze website onder "Links") het ontmoetingsmoment waarop de PGSP-projectpartners en belanghebbende omwonenden (buurtbewoners,

StDL1In 2015 wordt normaal gezien werk gemaakt van de langverwachte heraanleg van de fiets- en voetpaden en de parkeerstroken in de Sint-Denijslaan. In mei 2014 was er een info-avond hierover, georganiseerd door de Stad, en konden geïnteresseerde buurtbewoners de plannen voor de heraanleg inkijken.

De Werkgroep Sint-Pieters-Buiten is uiteraard bijzonder verheugd dat de Stad werk wil maken van deze heraanleg. Het fietspad verkeert al jaren in zeer slechte staat waardoor de meeste fietsers gewoon op de rijweg rijden, wat – gezien de hoge snelheden die vaak worden gereden in de Sint-Denijslaan – tot gevaarlijke situaties leidt. Ook het gebrek aan veilige oversteekplaatsen is een probleem.