Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt uitsluitend af van de gebruikers.

Waar vroeger op het platteland de trage wegen de mensen recht door de velden naar de kerk leidden, laten vandaag de trage wegen de mensen de drukte van de stad ontvluchten en de schaarse stukjes groen opzoeken. Ook Sint-Pieters-Buiten heeft behoefte aan dergelijke trage wegen.

Ontwerp sporthal HoGentBegin 2013 vroeg de Hogeschool Gent een stedenbouwkundige vergunning aan voor de bouw/uitbreiding van een sporthal, gelegen tussen de huidige sporthal van de HoGent campus Schoonmeersen en de Vaerwyckweg waar hij uitkomt op de Sint-Denijslaan. Hoewel het een architecturaal uitdagend en kwalitatief hoogstaand project leek, hadden heel wat buurtbewoners toch bezwaren tegen de plannen. De bezwaren hadden voornamelijk betrekking op de afwikkeling van de mobiliteit en de vrees voor overlast, vooral ’s avonds en ’s nachts. Het hele project werd nu echter definitief geschrapt.

Fietstocht ParkbosDe opkomst voor de fietstocht naar het Parkbos was massaal. We hopen dat jullie genoten hebben! Met deze foto's kan je nog eens terugblikken op deze prachtige namiddag. We beloofden jullie de route te delen, die je hier kan vinden.

Misschien hebben sommige van jullie zin gekregen in zelfplukboerderij "De Goedinge"? Dit is hun website: http://www.goedinge.be/

Fijn dat jullie erbij waren en tot nog eens!

 2019 02 25   station Gent Sint PietersDe klimaatzaak beroert onze harten. We willen bouwen aan een andere toekomst, weg van files en vervuiling. Zonder goed uitgeruste, bijdetijdse treinstations lukt dat niet. In september vorig jaar deelde NMBS mee dat de renovatieplannen voor Gent Sint-Pieters drastisch worden aangepast. Besparingen zullen leiden tot kleinere overkappingen, een beperkte afwerking, minder ruimte en onvoldoende fietsenstallingen zonder een helder beheersplan. Treinreizigers zullen nog tien jaar moeten wachten op de afwerking.
Wij Gentenaars en pendelaars zijn het beu en uiten ons ongenoegen over die gang van zaken. We eisen op korte termijn aanpassingen aan dit voorstel en vragen maatregelen voor de verdere afwerking van het station. 

Vandaag verschijnt in De Standaard onderstaand opiniestuk, mede ondertekend door de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten. Deze tekst wordt deze week bezorgd aan politiek verkozenen van stedelijk, gewestelijk en nationaal niveau.

Vroeger stond er een scheve muur voor het Reigersparkje, waarop we vorig jaar onze dromen voor het parkje schilderden. Na de laatste storm diende hij te worden afgebroken, omwille van instortingsgevaar. In juni bouwt de Stad Gent op dezelfde plek een zitmuurtje. En dit zitmuurtje zullen we tijdens de zomer samen mozaïeken.

Op onze Buurtinfoavonden van 29 januari en 27 maart 2014 (zie eerdere artikels op onze website: hier en hier) wisselden telkens meer dan 70 buurtbewoners van gedachten over het sterk toegenomen (vracht- en sluip-)verkeer, de onaangepaste rijsnelheden en het toenemend aantal verkeersonveilige situaties voor de "zwakke" weggebruikers in onze woonwijk, alsook over mogelijke oplossingen. Bovendien leidde onze oproep naar voorstellen uit de buurt tot heel veel ideeën via mail, via de website, mondeling, ... Het mag duidelijk zijn dat het mobiliteitsvraagstuk leeft in onze wijk.

Al deze input voor een betere verkeersleefbaarheid in onze woonwijk werd ondertussen