Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Project

Sinds 2002 werkt vzw Trage Wegen aan een robuust en fijnmazig netwerk van trage wegen in Vlaanderen. Daarbij wordt steevast een koppeling gemaakt met ruimere vraagstukken op het vlak van mobiliteit, duurzaamheid, landschapsontwerp, ruimtelijke planning... Participatie van de tragewegengebruikers, buurtbewoners en aangelanden staat daarbij steeds centraal. In Oost-Vlaanderen werkt de vzw Trage Wegen al jaren samen met de provincie, om alle Oost-Vlaamse wegen te herwaarderen. 

Trage Wegen Gent’ is een groots project van Trage Wegen vzw in samenwerking met de stad Gent en provincie Oost-Vlaanderen. We verkennen wandelpaadjes, doorsteekjes en fietswegen. Inwoners gaan op pad om de wegen in kaart te brengen. Via onder andere een interactieve site formuleren wandelaars en fietsers voorstellen en ideeën. Wat kan beter of anders? Hoe kan het netwerk van paden en wegen versterkt worden? Hoe kunnen trage wegen bijdragen aan de leefkwaliteit van de stad? Samen met de Gentenaars ontwikkelen we een toekomstbeeld voor het tragewegennetwerk van Gent en hoe dit past binnen het stadsinitiatief ‘Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030’. Dit project gaat van start in het najaar van 2015 en loopt tot midden 2018. Meer informatie op: http://www.tragewegen.be/gent

Sint-Pieters-Buiten

De Werkgroep Sint-Pieters-Buiten neemt het voortouw in de zuidelijke stationsbuurt. Van de vzw Trage Wegen kregen we kaartbladen met daarop volgende informatie:

  • De blauwe trage wegen zijn de feitelijke trage wegen op de topografische kaart. Ze zijn niet altijd publiek toegankelijk.
  • De groene trage wegen zijn de buurtwegen volgens de Atlas der Buurtwegen, een juridisch document van midden de negentiende eeuw. Van deze wegen werden sommige rijweg (bv Ganzendries en Sint-Pieters-Aalststraat), zijn andere (geheel of gedeeltelijk) nog trage weg (niet gevonden in onze buurt) en zijn nog andere spoorloos verdwenen (zo zijn er veel in onze buurt). 

Doe je mee?

Op zaterdag 19 december gaan we vanaf 14 uur met onze kaartbladen op stap in onze buurt. We zoeken de trage wegen in onze buurt (want we hebben er al een aantal gevonden die niet op de kaarten staan) en denken meteen ook na waar trage wegen ontbreken (bv. verbinding tussen Voskenslaan en natuurpark Overmeers). Dit is dus geen geleide wandeling, maar een gezamenlijke zoektocht, waarbij we onze wijk beter leren kennen. Wil je meedoen? Schrijf je in door te mailen naar !

Pin It