Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

De fietsstromen in de omgeving van het St-Pietersstation zijn aanzienlijk. De Gentse fietsersbond belichtte op 15/08/19 specifiek de fietsstromen rondom de Congreslaan en het Paul de Smet de Naeyer-park. Het verslag  van deze telling kan je hier bekijken.

Plattegrond Paul de Smet de Naeyer park Gent Resultaat FietsbewegingenTelsommen

Buurtbewoners telden er op vrijdagochtend 07/06/19 op 1 uur tijd (van 07u45 tot 08u45) 416 fietsers die vanuit verschillende richtingen samenkomen. Het park ligt immers pal op een drukke fietsas die van het station, via de intensief gebruikte fietsstraat St-Denijslaan (“Oost”) naar de exponentieel groeiende Campussen UGent Sterre en UZ Gent leidt. Het park ligt ook op de route van en naar vier in de onmiddellijke omgeving gelegen kleuter- en basisscholen: De Spiegel, Arkades, Lucerna en de KLIM.

Deze concrete cijfers geven een goed beeld van de reële fietsintensiteit. De aanstaande herinrichting van de lokale omgeving is een goede gelegenheid om in aangepaste fietsinfrastructuur te voorzien om dergelijke omvangrijke - en naar alle verwachtingen groeiende - aantallen fietsers in goede banen te leiden. Op 28/03/19 lichtte Stad Gent op een Info- en Overlegavond namelijk haar voornemen toe om van de momenteel nog drie losse “groenschakels” één aaneensluitend park te maken van in totaal bijna 7 voetbalvelden groot. Over deze uitbreidingsplannen verscheen al eerder een artikel op onze website. Dit plan zou verwezenlijkt worden door het uitbreken van circa 1500m² geasfalteerde bestrating aan beide “kop”-zijden van de Congreslaan.

Veilig fietsen en wandelen” is evenwel een vlag die vele ladingen kan dekken en voor verschillende personen een verschillende invulling kan hebben. Het lijkt ons haalbaar conflictvrije fietsstromen[1] van in de ontwerpfase als criterium op te nemen in de nieuw aan te leggen parkzones. Een park is in essentie immers een recreatief voetgangersgebied en bij het “vrij” doorfietsen ervan kunnen bij kruisende bewegingen en/of inhaalmanoeuvres conflictsituaties ontstaan met andere parkgebruikers (bv wandelaars, joggers, spelende kinderen edm).

Om de fietsstromen te kanaliseren is de aanleg van een fietsvriendelijke “doorgang” door de nieuwe parkzone inderdaad aangewezen: een overzichtelijke en moeiteloos leesbare inrichting, met bv aangepaste ondergrond, accentverlichtingen en gescheiden rijrichting, die bovendien voldoende breed is (vier meter), met aandacht voor fietsvarianten die extra breedte vragen -zoals bakfietsen, fietskarren, (elektrische) rolstoelen- en nieuwe fietstrends (zoals elektrische fietsen) zodat ook zij veilig en comfortabel door het park kunnen rijden.

[1] “Ruimte voor Gent: Structuurvisie 2030” (Stad Gent, mei 2018), blz. 118: “Conflictvrij betekent geen gemengd gebruik en vermijden van kruisingen met parkgebruikers.”

Congreslaan

(Herkomst Foto: Google StreetView)

Pin It