Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Congreslaan

Afbeelding hierboven: het de Smet de Naeyer-“plein” ter hoogte van de Congreslaan (kijkrichting Woeringenstraat): één grote asfaltvlakte, met links en rechts stukjes rest-park (Herkomst foto: Google Streetview).

Het Paul de Smet de Naeyer-park is een ca. 3,60 ha grote groene oase aan de zuidzijde van het Gentse Sint-Pietersstation. Het park dateert van 1926, is losjes gebaseerd op de plattegrond van de “WereldExpo” die er in 1913 plaatsvond en bestaat tegenwoordig uit 3 afzonderlijke groenzones. Door het uitbreken van ca. 1500m² asfaltvlakte aan beide zijden van de Congreslaan zou het park, door het verbinden van de losse “groenschakels”, in totaal bijna 7 voetbalvelden groot kunnen worden.

 

Sfeerbeeld mogelijke invulling PdSdN plein

Afbeelding hierboven: Sfeerbeeld mogelijke invulling van de ontharde asfaltvlakte van het de Smet de Naeyer-“plein” (Herkomst Afb: Slide 12 Presentatie Stad Gent Info- en Overlegavond 28 maart 2019).

Stad Gent stelt voor om van de drie losse groenzones één aaneensluitend park te maken. De verharding op de kruispunten van de Congreslaan met het Paul de Smet de Naeyer-plein en met de Onafhankelijkheidslaan zouden worden weggenomen en vervangen door groenzone. Dit is een klimaatvriendelijke maatregel, die tegelijk nieuwe mogelijkheden biedt voor spelen, ontmoeten en veilig fietsen en wandelen. Deze ingreep heeft ook gevolgen voor het autoverkeer, dat niet meer over deze kruispunten zal kunnen rijden (zie: Uitnodiging Info- en Overlegavond en Presentatie 28/03/19). 

De ontharding geeft aan iedereen extra ruimte om te ademen. In de bijkomende parkzone kan ook plaats worden gemaakt voor een speeltuintje. Wist je trouwens dat in de wijk 18% van de bewoners jonger is dan 18 jaar ?

Omdat de omgeving een beschermd stadsgezicht is, is het Agentschap Onroerend Erfgoed nauw betrokken bij het voorstel tot uitbreidingsproject.

EntrВePrincipale Expo1913

Afbeelding hierboven: het huidige parkdeel aan de kant van de Kortrijksesteenweg (de zgn. "Banaan") was in 1913 helemaal geen groenzone, maar het verharde voorplein tot de "Entrée Principale", met wat plantsoentjes, maar vooral véél parkeerplaats voor "Voitures" en "Automobiles" (zie onderstaande afbeelding). Het is pas ná de Expo13 dat de verharding werd weggenomen en de bomen aangeplant werden om er groenzone van te kunnen maken. Een "Ontharding van het Paul de Smet de Naeyerpark" avant la lettre dus.

Plan1913Detail

Pin It