Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Het "Project Gent Sint-Pieters" (PGSP), ook wel "de werf van de eeuw" genoemd, is de overkoepelende benaming voor 4 grootschalige infrastructuur- en vastgoedprojecten aan en rondom het Gentse Sint-Pietersstation. Een kort overzicht:

Deelproject 1: de herinrichting van het station Gent-Sint-Pieters

Met een beoogde toename van het aantal dagelijkse treinreizigers van 37.000 (in 2007) naar 60.000, nam de NMBS zich voor het als historisch monument beschermde Sint-Pietersstation "om [te] vormen tot een moderne, toegankelijke en comfortabele ontmoetingsplaats, klaar voor de reiziger van de 21ste eeuw."

Gefaseerd, tussen 2007 en vermoedelijk 2024, worden (telkens per 2) alle 12 de perrons verlengd, verbreed (door eliminatie van het nutteloos geworden goederenspoor) en uitgerust met liften en roltrappen in beide richtingen. Het geheel wordt overkapt door een aaneengesloten glazen structuur, ongeveer ter breedte van het bestaande stationsgebouw. Voorbij die breedte blijven de perrons nog over enige afstand overdekt, maar dan met aparte luifels per perron.

Het gelijkvloers wordt heringericht als één grote open hall van 35.000m² oppervlakte, met ruimte voor allerhande stationsfuncties en commerciële activiteiten. Aan de Noordzijde komt een “Tuin in Helling/Hellende Tuin” n.o.v. van landschapsarchitect Alain Marguerit (2005). De toegang aan de zuidzijde wordt een volwaardige ingang, evenwaardig aan de noordelijke, met een eigen plein (zie hieronder) en, over een breedte van 300m, voorzien met véél glas.

Verder verhoogde, door de aanleg (tussen 2006 en 2009) van een 3de en 4de spoor en een verdubbeling van het spoorviaduct over de Leie en de Snepkaai de spoorcapaciteit tussen Gent en Brugge aanzienlijk.

Tenslotte werd het hele sporencomplex geoptimaliseerd, met onder meer:

Opdat het werfverkeer dat via de Sint-Denijslaan aan- en afrijdt het tramverkeer aldaar niet zou blokkeren, werd een nieuw tramspoor door de Clementinalaan aangelegd (van wat in een volgende fase de aanzet zal vormen voor de vertramming van Lijn 7) en werd in april 2008 voorzien in een nieuwe tram- en bushalte te midden van de rotonde op het kruispunt Kortijksesteenweg-Onafhankelijkheidslaan-StDenijslaan.

Deelproject 2: de oprichting van een nieuw tram- en busstation

Ten westen van het Maria Hendrikaplein komt een compleet nieuw "multimodaal knooppunt van openbaar vervoer". Deze aanpassing moet leiden tot een vlotter en veiliger gebruik van het openbaar vervoer en kadert binnen het Pegasusplan van De Lijn.

Om die werken te faciliteren werd in april 2009 de Voskenslaantunnel afgesloten, om vervolgens (vanaf februari 2011) in fasen te worden afgebroken.

Ook de "oude" tramtunnel wordt sedert april 2011 gaandeweg gesloopt en wordt in afwachting van een nieuwe (verwachte opleveringsdatum: ca. 2015) voorlopig vervangen door een tijdelijke.

De tramhaltes vinden we in tussentijd onder de "Esplanade" van "De Link". In de definitieve aanleg komen de 12 haltes aan 4 parallelle tramsporen diagonaal onder de treinsporen te liggen (zie afbeelding hiernaast). De huidige "fotowand" in de tijdelijke tramtunnel wordt daarbij veronderstelt de westelijke grens van het nieuwe tramstation te worden.

Het tram- en busstation is vooral herkenbaar aan zijn enorme luifel. Daaronder zullen uiteindelijk 24 perrons komen, met plaats voor gelede bussen.

Door een ongelukkige combinatie van factoren (tunnel + open betonnen vlakte, en vooral véél schaduw) kan het er bij momenten krachtig waaien.

Deelproject 3: projectontwikkeling langs de Fabiolalaan en de Sint-Denijslaan

Deze projectzone loopt van het Maria Hendrikaplein tot aan de Snepkaai, ligt tussen de Fabiolalaan en de Sint-Denijslaan("West"), is 1.7km lang en gemiddeld 70m breed. Deze projectontwikkeling omvat 170.000 à 220.000m2 nieuwbouw en is ingedeeld in 3 zones (A, B en C).

Zone A: omvat 5 bouwvelden, samen goed voor 99.000m2 nieuwbouw:

  • A1: VAC (Vlaams Administratief Centrum) "Virginia Loveling" (zie eerder artikel op onze website: klik hier)
  • A2
  • A3
  • A4
  • A5: zgn "Queen Towers": 2 wolkenkrabbers van resp. 68 en 90m hoog
  • SH (Seinhuis NMBS)

De realisatie van deze projectontwikkeling is in handen van NV SOFA, opgericht door EuroImmoStar (voor 99,98 % eigendom van Eurostation) en Eurostation (voor 99,97% in handen van de NMBS-Holding). De configuratie van deze gebouwen vast ligt door de structuur van de ondergrondse parking.

Om plaats te maken voor het nieuwe gelijkgrondse busstation (zie hierboven), een grote ondergrondse parking (zie hieronder) werd in juni 2007 de goederenloods van de NMBS en het oude Postgebouw "Gent X" eerst ontmanteld en vervolgens opgeblazen.

In één moeite werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal aansluitende straten integraal te heraanleggen:

Het plein aan de zuidzijde van het station werd aanvankelijk "Sint-Denijsplein" genoemd en in april 2008 officieel herdoopt tot "Mathildeplein". Terloops: ook Delphine Boël heeft een parkje in de onmiddelijke omgeving van het Sint-Pietersstation, en wel aan de Burggravenlaan ter hoogte van de Parklaan, zie hier en hier.

Voor de aanleg van het Mathildeplein werden tussen september en november 2010 tien onteigende panden in de Voskenslaan, Sint-Denijslaan en Ganzendries afgebroken. Tegen 2020 moet daar een "S-vormig"-gebouw komen (ca. 12.000m²) van 5 bouwlagen voor wonen, kantoorfuncties en ondergrondse parking voor 125 wagens.

Intussen fungeert de kaalgeslagen vlakte als tijdelijke werfkeet en gelegenheidsfietsstalling.

Zone B heeft een oppervlakte van 36.883 m² en is eigendom van Stad Gent. Hier wordt, over 5 bouwvelden, 77.000 m² te ontwikkelen vloeroppervlakte voorzien (zie website PGSP). Deze zone omvat, naast wat publieke ruimte, ook het "LCI" (Logistiek Centrum Infrastructuur van de NMBS) en de Boentweg, een interne ontsluitingsweg die ook bereikbaar is via de Timichegtunnel (zie hieronder).

Zone C omvat 15.423 m², is ook eigendom van Stad Gent. Te ontwikkelen vloeroppervlak: 34.000 m² à 44.000 m² (zie website PGSP).

Deelproject 4: de aanleg van een verbindingsweg

Uitgangspunt van de "Mobiliteitsstudie Gent Sint-Pieters (Managementsamenvatting)" (Tritel, April 2005, blz. 5) is: "Er is aan het station Gent Sint-Pieters (...) nood aan een pendelparking".

Deze werd op 13 december 2010 geopend, telt ruim 2800 autostaanplaatsen en is daarmee de grootste ondergrondse parking van de Benelux.

De parking wordt uitgebaat door B-Parking (een filiaal van de NMBS holding) en telt 3 in- en uitritten: één aan de Sint-Denijslaan, een 2de aan het Maria Hendrikaplein (kant Albertlaan) en een 3de aan de nog aan te leggen Boentweg (richting Snepkaai).

Om deze parking te bereiken vanuit de St-Denijslaan, werd tussen november 2007 en oktober 2008 onder het spoorlichaam de ca. 110m lange gelijkgrondse "Timicheg"-tunnel gebouwd. Ter ontsluiting van deze tunnel werd tussen 2009 en eind 2010 doorheen het natuurgebied Overmeersen de "Valentin Vaerwyckweg" aangelegd. Achter deze lyrische naam schuilt evenwel geen bucolische landwegel, maar de verbinding met de B402, afrit van de E40. Capaciteit: ca. 850 auto's per uur en per rijrichting.

Ter "compensatie" van de 12.000m2 natuur die bij de aanleg van de Vaerwyckweg verloren gingen, werd het restgebied Overmeers "opgewaardeerd" en opengesteld voor het publiek (zie eerder artikel op onze website: klik hier ).

Pin It