Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Update 2020:

Noot: over de zgn "verborgen Gentenaars" lees je meer hier

Bevolkingsdichtheid Stationsbuurt Zuid 2000 tem 2020

(Stand 2013:) Uit de officiële cijfers van Stad Gent, zoals gepubliceerd in “Gent in Cijfers (voorheen "Wijkmonitor"; nu "Buurtmonitor") blijkt dat de bevolkingsdichtheid in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten, gelegen aan de zuidzijde van het Sint-Pietersstation -tussen Snepkaai, Ringvaart, Sterre en Krijgslaan-, aanzienlijk méér bedraagt dan de gemiddelde Gentse woondensiteit. Op 31 december 2013 (de meest recente cijfers beschikbaar) telde ons wijkdeel 2.558 gedomicilieerde inwoners per km², terwijl het gemiddelde voor Stad Gent slechts 1.570 inwoners/km² bedroeg.

Er valt op zich wat voor te zeggen dat een stationsomgeving dicht bevolkt kan zijn, maar de uitdaging bestaat er in ieder geval in de balans met de leefbaarheid van de buurt in evenwicht te houden.

Bevolkingsdichtheid SPB 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It