Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

We zijn een vrijwilligers-vereniging van buurtbewoners uit Sint-Pieters-Buiten, de wakkere woonwijk aan de zuidzijde van het Gentse Sint-Pietersstation, gelegen tussen Snepkaai, Ringvaart en Krijgslaan.

We zetten ons in voor het behoud van onze aangename en gastvrije buurt. We willen de belangen van de buurtbewoners behartigen, waar ze ook wonen, hoe ze ook stemmen en wie ze ook zijn. Samen staan we sterk voor onze wijk. Lees ons Buurtmanifest.

NatuurpuntDe Werkgroep Sint-Pieters-Buiten ressorteert onder vzw Natuurpunt Gent en is sinds het begin van de jaren '90 actief in de zuidelijke stationsomgeving. In de beginjaren was de aandacht vooral gericht op het behoud en het uitbreiden van de natuurwaarden in de buurt. Door de snel veranderende buurt en aangestuurd door het Project Gent-Sint-PIeters werd de Werkgroep enkele jaren geleden hersamengesteld en verruimde ook de focus van de werking. De laatste jaren kwamen we in de aandacht met onze thema's rond mobiliteit. We besteden ook veel aandacht aan ruimtelijke ordening en natuurbehoud en koesteren in het bijzonder het Natuurgebied Overmeers.

Pin It