Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

In april 2013 werd de verkavelingsaanvraag goedgekeurd voor het ombouwen van de site aan de Voskenslaan tot een complex van studentenkoten, ateliers voor mensen met een mentale beperking, een centrum voor thuislozen, appartementen en een vieringsruimte. Vorig jaar werd het klooster al gesloopt.

De argumenten die in de vijftig ingediende bezwaarschriften van buurtbewoners stonden werden van tafel geveegd, oa. 1/ de redenering rond het behoud van groen voor de leefbaarheid van de wijk werd van tafel geveegd wegens "elders compenseren van groenverlies is perfect ok" 2/ de omgeving dient vooral voor gemeenschapsvoorzieningen 3/ de zorgen over extra verkeer werden geminimaliseerd vanuit een redenering "er kan nog wel wat bij" en "jullie zullen het amper merken" 4/ men weigert het hanteren van een hoogtenorm voor onze wijk want bouwhoogte dient enkel afgestemd te worden op de inplanting en functie binnen en rond een projectgebied 5/ en de onvergund gerooide bomen moeten heraangeplant worden maar niet per se daar waar ze stonden.

Erg nadelig voor de onmiddellijke buurtbewoners is dat men de bouw toestaat van een “uitsteeksel” van de appartementenresidentie. Dat stuk zou breken met de spievorm van het project en parallel met de nabijgelegen huizen gebouwd worden. Daardoor zullen de huidige bewoners er recht op kijken. De Stad geeft nochtans toe dat dit breekt met de rest van het project - dat precies omwille van de spievorm goedgekeurd werd in het stedenbouwkundig attest - maar dat het uitsteeksel wel past “in het stedenbouwkundig concept”...

Nu moet wel nog de bouwvergunning zelf ingediend en goedgekeurd worden. We houden vooral de bestemming van de gelijkvloerse nieuwe woning langs de Voskenslaan in de gaten (geen café aub), en de kortparkeerplaatsen aan de kerk kunnen best geen kiss en ride worden. De bestemming van de kerk zat niet in de verkavelingsaanvraag. Architecten- en studiebureau Arch & Teco heeft er al een feestje georganiseerd, en we vonden ook deze publieke maar geheimzinnige website altargent.be die de voormalige kerk als feestzaal toont. Hopelijk is dit niet de uiteindelijke bestemming, past niet echt in onze rustige woonbuurt.

Pin It