Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

AutodelenAutodeelparty’s zijn info-avonden over autodelen in "Tupperware-party-stijl": je krijgt er info over autodelen in het algemeen en over de systemen die in Gent actief zijn in het bijzonder. De Werkgroep Sint-Pieters-Buiten organiseert weldra twee autodeelparty's in de buurt, respectievelijk op donderdag 28 januari in de Goudenregenstraat 23 en op dinsdag 15 maart in de Sint-Denijslaan 78, telkens om 20u00. De avonden worden georganiseerd samen met het Gents Milieu Front en de vier autodeelorganisaties in Gent (DégageCambioautodelen.net en Partago). Ze zijn gratis en volledig vrijblijvend. Inschrijven is wel noodzakelijk via www.autodelen.gent/inschrijven. Haast je want het aantal plaatsen is beperkt!

Iedereen kent het project rond de verkeersproblematiek in de buurt nog wel. Van de mensen die hun mening lieten kennen koos de helft voor een lussenplan, de andere helft voor andere verkeersvertragende maatregelen.

Het stadsbestuur maakte ten slotte een eigen compromis en beloofde dit na nieuwjaar uit te voeren. De nieuwe maatregelen verzoenen de wens dat de buurt "moeilijker" toegankelijk moet zijn voor sluipverkeer en de wens dat de bewoners van de buurt vlot hun woning kunnen bereiken met de auto. Meer informatie kan je lezen in de bewonersbrief van Stad Gent.

Op het einde van de Schoonmeersstraat is een poortje dat langs een rustige weg toegang verleent naar het Natuurpark Overmeers. Helaas bleef dit poortje buiten de schooluren steeds gesloten voor de buurt. Al jaren ijverde onze werkgroep dan ook om dit poortje permanent te openen. En zie nu, er werd ons recent verzekerd dat dit poortje vanaf nu altijd zal open blijven!

Meer informatie over trage wegen in onze buurt kan hier vinden.

Plattegrond Paul de Smet de Naeyer park Gent Resultaat FietsbewegingenTelsommenDe fietsstromen in de omgeving van het St-Pietersstation zijn aanzienlijk. Buurtbewoners telden er op vrijdagochtend 07/06/19 op een uur tijd maar liefst 416 fietsers die vanuit verschillende richtingen samenkomen. Het verslag van deze telling kan je bekijken op de pagina van de Gentse fietsersbond Fietsbult.

Deze concrete cijfers geven een goed beeld van de reële fietsintensiteit. De aanstaande herinrichting van de lokale omgeving is een goede gelegenheid om in aangepaste fietsinfrastructuur te voorzien om dergelijke omvangrijke - en naar alle verwachtingen nog groeiende - aantallen fietsers in goede banen te leiden.

We kregen een nieuw verkeerscirculatieplan van het Stadsbestuur en zien er een aanvaardbaar compromis in. Het plan zal de verkeersdruk door de buurt verminderen, door het sluipverkeer in één richting te weren en in de andere richting te vertragen. We zien wel nog één gevoelige plek in het plan. Er moet vermeden worden dat de Tuinwijklaan met eenrichtingsverkeer een snelweg van Kortrijksesteenweg naar Voskenslaan wordt. Om het plan ook voor deze straat te doen slagen, zal een sterke versmalling van de Tuinwijklaan nodig zijn, best gecombineerd met asverschuivingen.

De details van het plan kan je lezen in dit krantenartikel. En lees ook ons persbericht!

 

Het verkeersknooppunt "De Sterre" is de poort naar de stad voor een groot deel van het verkeer dat de stad binnenrijdt vanuit het zuiden. Vóór de heraanleg in 2013 was De Sterre één van de 800 "zwarte kruispunten" in Vlaanderen.

vernieuwde sterre


De "vernieuwde Sterre" is een langgerekte rotonde, ook wel "kluifrotonde" of "turborotonde" genoemd. Langs de rotonde beschikken fietsers over gescheiden dubbelrichtingsfietspaden die de straten niet kruisen op de rotonde zelf, maar aan het begin van de straten. De fiets- en voetgangerstunnel die onder het groene middeneiland van de rotonde loopt, zorgt voor een veilige oversteek van noord naar zuid en omgekeerd. Van oost naar west en omgekeerd blijft de doorsteek voor de zwakke weggebruikers moeilijker. Ook blijft het voor fietsers en voetgangers moeilijk om over te steken langs het zebrapad aan het einde van de Voskenslaan.

Voor het autoverkeer blijft het oprijden van De Sterre vanuit de Voskenslaan dan weer een hachelijke onderneming.

Als werkgroep dringen we aan bij Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyns tot verbetering.

Waar vroeger op het platteland de trage wegen de mensen recht door de velden naar de kerk leidden, laten vandaag de trage wegen de mensen de drukte van de stad ontvluchten en de schaarse stukjes groen opzoeken.
Ook onze drukke wijk Sint-Pieters-Buiten heeft behoefte aan trage wegen. We gingen op zoek, vroegen jullie mening en vonden samen heel wat mogelijkheden.