Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Nieuwe metingen laten zien dat twee weken na het opengaan van De Sterre de verkeersintensiteit in Tuinwijklaan en Leeuwerikstraat niet terugviel naar het vroegere peil.

De verkeersintensiteit in de Tuinwijklaan blijft ver boven het maximum voor woonstraten. Heel binnenkort nemen 1200 werknemers hun intrek in de Lovelingtoren, ontsluiting voor auto's gebeurt volledig langs de kant Sint-Pieters-Buiten.

We houden ons hart vast voor wat dit zal betekenen voor het verkeer in de wijk...

Op maandagavond 29 september 2014, doorlopend van 18u00 tot 21u00, organiseren Stad Gent en de projectpartners van het Project Gent Sint-Pieters (PGSP) in de "Sterre-spits" (Maaltebruggestraat 185, 9000 Gent) een "Infomoment" over hun voorstel van Verkeerscirculatieplan voor onze woonwijk (download de folder hier).

Dit voorstel van verkeerscirculatieplan zou in het najaar 2014 voor een periode van 6 maand als Proefproject worden ingevoerd en aansluitend worden geëvalueerd samen met de buurtbewoners.

Het verheugt ons dat Stad Gent en PGSP daarmee ingaan op onze oproep om maatregelen te nemen tegen het sterk toegenomen (vracht- en sluip-)verkeer, de onaangepaste rijsnelheden en het toenemende aantal verkeersonveilige situaties voor de "zwakke" weggebruikers in onze woonwijk. Stad Gent en PGSP geven daarmee blijk van begrip voor de ernst van de verkeerssituatie en we beschouwen dit als een goede stap in de juiste richting.

Echter, het Verkeerscirculatieplan zoals dat door de buurtbewoners werd uitgewerkt tijdens een uitgebreid participatietraject (bestaande uit verschillende informatieavonden, een ruime buurtbevraging en resulterende in een Synthesedocument waarvoor we een breed draagvlak gevonden hebben) is véél omvattender en genuanceerder dan wat Stad Gent en PGSP op 29/09 voorleggen en laat zich niet simpelweg reduceren tot een lussenplan voor het wijkdeel tussen Voskenslaan en Kortrijksesteenweg.

Het verkeersknooppunt "De Sterre" is de poort naar de stad voor een groot deel van het verkeer dat de stad binnenrijdt vanuit het zuiden. Vóór de heraanleg in 2013 was De Sterre één van de 800 "zwarte kruispunten" in Vlaanderen.

vernieuwde sterre


De "vernieuwde Sterre" is een langgerekte rotonde, ook wel "kluifrotonde" of "turborotonde" genoemd. Langs de rotonde beschikken fietsers over gescheiden dubbelrichtingsfietspaden die de straten niet kruisen op de rotonde zelf, maar aan het begin van de straten. De fiets- en voetgangerstunnel die onder het groene middeneiland van de rotonde loopt, zorgt voor een veilige oversteek van noord naar zuid en omgekeerd. Van oost naar west en omgekeerd blijft de doorsteek voor de zwakke weggebruikers moeilijker. Ook blijft het voor fietsers en voetgangers moeilijk om over te steken langs het zebrapad aan het einde van de Voskenslaan.

Voor het autoverkeer blijft het oprijden van De Sterre vanuit de Voskenslaan dan weer een hachelijke onderneming.

Als werkgroep dringen we aan bij Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyns tot verbetering.

Op 24 juni verzamelden de buren zich voor de derde keer op rij om de verkeerscirculatie in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten mee vorm te geven (zie hier). De slides van de inleidende presentaties vind je hier en hier. Aansluitend konden de aanwezigen zich verspreiden over een infomarkt om de voorstellen voor elk van de wijkdelen van onze buurt verder in detail bespreken. Alle aanvullingen en commentaren van de talrijk opgekomen buurtbewoners werden verwerkt in een geactualiseerd Synthesedocument, dat vrij kan worden gedownload hier.

Om de parkeerbehoefte aan het Station Gent-St-Pieters te becijferen voerde Tritel in opdracht van o.m. Stad Gent en Eurostation (voor 99,97% dochter van de NMBS Holding) in 2005 een enquête uit waarin werd gepeild naar het treingebruik en het voortransport van pendelaars en occasionele reizigers(1).

Uit die resultaten bleek dat op dat moment nagenoeg 1.900 mensen in de ochtendspits met de wagen naar het station kwamen. In functie van

Trage wegen van Voskenslaan naar campus Hogeschool Gent
Klik op de afbeelding voor grotere weergave

 

Momenteel is het Natuurpark Overmeers toegankelijk via de hoofdingang in de Sint-Denijslaan en via het fietspad langs de Vaerwyckweg. Nochtans zijn er nog interessante paden die naar het Natuurpark kunnen leiden. Het openstellen van meer trage wegen naar het Natuurpark zou mensen toelaten hun wandeling door het Natuurpark te verlengen en te variëren.