Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

We kregen een nieuw verkeerscirculatieplan van het Stadsbestuur en zien er een aanvaardbaar compromis in. Het plan zal de verkeersdruk door de buurt verminderen, door het sluipverkeer in één richting te weren en in de andere richting te vertragen. We zien wel nog één gevoelige plek in het plan. Er moet vermeden worden dat de Tuinwijklaan met eenrichtingsverkeer een snelweg van Kortrijksesteenweg naar Voskenslaan wordt. Om het plan ook voor deze straat te doen slagen, zal een sterke versmalling van de Tuinwijklaan nodig zijn, best gecombineerd met asverschuivingen.

De details van het plan kan je lezen in dit krantenartikel. En lees ook ons persbericht!

 

Pin It