Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

De bebouwde oppervlakte in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten, gelegen aan de zuidzijde van het Sint-Pietersstation -tussen Snepkaai, Ringvaart, Sterre en Krijgslaan-, bedraagt nagenoeg het dubbele van de gemiddelde Gentse bouwdensiteit. Uit de officiële cijfers van Stad Gent, zoals gepubliceerd in "Gent in Cijfers: Wijkmonitor(zie: http://www.gent.be/gentincijfers) blijkt immers dat op 31 december 2013 (de meest recente cijfers beschikbaar) reeds 20,1% van de grondoppervlakte van de wijk bebouwd was, terwijl het gemiddelde voor Stad Gent slechts 12,2% bedroeg.

Sint-Pieters-Buiten, zo blijkt verder uit diezelfde database, bestaat uit verschillende wijkdelen (ook wel “Sectoren” genoemd – zie onderstaande kaart). In die cijfers (2013) lezen we onder meer dat voor het wijkdeel “Aaigem” -niettegenstaande de aanwezigheid van het park “Overmeers”- de bouwdichtheid 13,2% bedraagt.

De bouwdensiteit in het wijkdeel "Sint-Pieters-Aalst" loopt zelfs op tot 30,8%. Voor het wijkdeel “de Smet de Naeyer”, dat in de publieke perceptie toch vaak geassociëerd wordt met het gelijknamige park en zijn ruime residenties, blijkt bij nader toezien de bebouwingsgraad tot 20,1% op te lopen, ruim boven het Gentse gemiddelde dus.

Een hoge bebouwingsgraad in een stationsomgeving valt te bepleiten, maar de uitdaging stelt zich om de leefbaarheid van de woonwijk te behouden.

Bebouwingsgraad 2013 Sectoren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Laatst bijgewerkt: 27feb15)

Pin It