Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

een schimmelinfectie die de wortels sponzig maakt en van onderuit de hele boom verder aantast. Na een grootschalige screening besloot de Stad in juni 2012 een 60-tal kastanjebomen in en rond het de Smet de Naeyerpark en 5 aan de Muinkkaai (waar in juli een wagen onder een boom terecht kwam) preventief te kappen. Toch viel op 4 februari 2013 aan de Brusselsesteenweg een onverdachte kastanjeboom om, en bovendien ligt het preventief rooien gevoelig, zoals bleek uit het aanhoudend buurtprotest aan de Begijnhoflaan.

Wat is er aan de hand met de Gentse kastanjebomen? Wat kunnen we er aan doen? Welke zijn de alternatieven?

“Bomendokter” Wouter Crucke van Vartago, een bedrijf gespecialiseerd in boomverzorging, nuanceert en stelt in een artikel Kastanjebomen in Gent preventief rooien of niet? dat er meer aan de hand is dan enkel aantasting door Honingzwam. Bomen in steden hebben het volgens hem bijzonder moeilijk door de plaatselijke omstandigheden, zoals onder meer een verharde, verdichte omgeving voor de wortels (en daardoor een gebrek aan zuurstof en bacteriën), het gebruik van extreem veel (strooi)zouten, een gebrek (of een teveel) aan water, of ook nog een te rigoureuze snoei. Een goed bomenbeleid bevat naar zijn mening een mix van elementen, zoals o.m. de juiste boom op de juiste plaats (zie daarvoor onder meer: http://www.bomenwijzer.be ).

En de statige bomenrij langsheen de Onafhankelijkheidslaan?

Na het uitfrezen van de stronken van de zieke bomen en het afvoeren van hun houtsnippers naar de verbrandingsoven om verdere besmetting te voorkomen, werd de bomenrij heraangeplant met kleinbladige linde, een boomsoort van dezelfde grootteorde (ca. 20m) als de paardekastanje, maar die weinig gevoelig is voor aantasting door de Honingzwam. Bovendien geurt de linde in de maanden juni en juli zachtzoet. En met een theoretische levensduur van meer dan 150 jaar ziet het ernaar uit dat deze bomenrij langsheen de Onafhankelijkheidslaan, waarvan het gebogen tracé gebaseerd is op dat van de monumentale toegang van de Gentse Expo 1913, met grote zekerheid het uitzicht van de wijk voor de toekomst bepaalt.

Pin It