Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Op 28 april 2013 organiseerde Stad Gent een workshop rond mobiliteit in onze wijk, een goed initiatief want een degelijk mobiliteitsplan is belangrijk voor de hele buurt. De bedoeling was om na te denken over de mobiliteit nadat het project St-Pieters helemaal is afgewerkt (2022?). De stadsdienst legde vier scenario's voor, die door de wijkbewoners in vier groepen verder werden bestudeerd, becommentarieerd en aangevuld met nog meer ideëen.