Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Om de uitdaging van de vele studenten in onze wijk beter te kunnen inschatten, baseren we ons een aantal cijfers. De meeste zijn afkomstig uit de studie “Gent, stad voor Gentenaars én studenten” gepubliceerd in juni 2012. Gent maakte deze studie “… om de juiste keuzes te kunnen maken (samen met de hogere onderwijsinstellingen als partners) om ook in de toekomst het samenleven van de Gentenaars en de studenten in evenwicht te houden.” We namen er de punten uit die specifiek relevant zijn voor onze wijk en voegen er een aantal commentaren aan toe.

Voor de volledige studie, zie: http://www.gent.be/docs/Departement%20Stafdiensten/Dienst%20Voorlichting/persmededelingen-bijlagen/Gent-stad-voor-Gentenaars-en-studenten.pdf

Enkele interessante cijfers:

 • 64.353 hogeschoolstudenten in academiejaar 2010-2011 (excl. 2.361 die zich uitschreven)
 • UGent (53%), Hogeschool Gent (24%), Arteveldehogeschool (15%), Katholieke Hogeschool St-Lieven (5%), Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (3%)
 • Op 247.262 inwoners (2011) is dit een verhouding van 26% (waarvan 3,3% domicilie in Gent) - vergelijking Leuven: 40.000 op 100.000 inwoners of 40%
 • 55% uit Oost-Vlaanderen, 27% uit West-Vlaanderen
 • 5,2% van de studenten in Gent heeft een andere nationaliteit (excl. uitwisselingsprogramma’s)
 • Uitwisselingsprogramma’s: 947 inkomende (niet in studentenpopulatie vervat), 1.060 uitgaande
 • Bachelor 71%, Master 19%, doctoraat 6%
 • Beursstudenten 18%
 • Kotstudenten: geschat op 28.000 (2010-2011) of 43,5% van de studenten – universitairen 20.331 (of 63% v/h totaal aantal universitairen) en hogeschoolstudenten 7.650 (24%). De hogeschoolstudenten zouden aan een inhaalbeweging bezig zijn (p39)
 • Type studentenwoning (2010): kamer (kot) 48%, studio 26%, appartement 14%, huis 12%
 • Mobiliteit – voornaamste transportmiddel van en naar Gent:
  • Kotstudent: openbaar vervoer 73%, eigen wagen of wagen ouders 12%, fiets 9%, carpooling (passagier) 5% (kotstudenten met eigen wagen parkeren in 65% op openbare weg bv ondergrondse parkeergarage of op straat, in 21% op privé terrein)
  • Pendelstudent: openbaar vervoer 64%, eigen wagen of wagen ouders 14%, fiets 19%, carpooling (passagier) 1%

Waarom geen behoefte aan nieuwe studentenwoningen in Gent?

 1. populatie kotstudenten groeit snel aan? NEEN
  1. Kwantitatief => zie tabel: stabiliserend/afnemend aantal studenten op kot;
  2. Kwalitatief
   1. Studie p41: “De interviews met diverse actoren wijzen er op dat er momenteel geen tekort meer is aan studentenhuisvesting in Gent”
   2. Signalen dat er nog een overschot aan koten is (zie krantenartikels bij begin v/h academiejaar)
 2. kotstudenten wegkrijgen uit gezinswoningen vermindert druk op huizenprijzen? NEEN.

Zie studie p43: De druk op de particuliere woonmarkt komt van de 14% en 12% (kot)studenten (samen ca 7.000) die resp. een appartement huren of een gezinswoning, en die meestal gedeeld wordt met andere studenten, goed voor naar schatting 2.800 appartementen of gezinswoningen.

  1. Studenten halen voordeel uit co-housing vanwege de goedkopere (want gedeelde) huurprijs, meer ruimte en vrijheid; ze stellen ook lagere eisen aan woonkwaliteit, waardoor de oudere en minder kwalitatieve woningen eerst in aanmerking komen voor studenten. Verhuurders halen voordeel uit co-housing omdat de samenwonende studenten vaak meer kunnen en willen betalen voor een woning dan alleenstaanden of gezinnen die zijn aangewezen op de particuliere huurmarkt (dus geen incentive om deze huizen “vrij” te maken voor particulieren)
  2. “Dat private investeerders nu ook grootschalige studentenaccommodaties kunnen uitbouwen (via een wijziging in het Algemeen Bouwreglement van de stad) zal niet veel veranderen aan de aanwezigheid van de student op de particuliere woonmarkt omdat het hier om een ander ‘product’ gaat. De nieuwe, grootschalige complexen bestaan voornamelijk uit kwalitatieve kamers en studio’s in het duurdere segment. Ze bieden dus niet de ruimte, vrijheid en mogelijkheid tot co-housing tegen een betaalbaar tarief die studenten wel vinden op de huidige particuliere woonmarkt.
 • (eigen commentaar) Willen studenten wel in grootschalige studentencomplexen leven? Dit moet nog bewezen worden, kan betwijfeld worden gezien co-housing trend (en feit dat de studentenhomes slechts ca 10% uitmaken van de totale studentenhuisvesting)
 • (eigen commentaar) Als dan toch klassieke studentenkoten zouden vrijkomen – en dus in aanmerking zouden komen voor gezinnen – moeten er eerst zware renovatie-investeringen gedaan worden, waardoor deze huizen alleen maar aan een hoge prijs verhuurd of verkocht kunnen worden
 • het succes van de bouw van studentenkoten wordt grotendeels gedreven door de beleggingsvraag: beleggen in klassiek vastgoed is duur, spaar- en obligatierente is laag, beurzen te gevaarlijk => beleggers zijn maar al te graag bereid in te gaan op de mooie rendementsverwachtingen die bouwpromotoren hen voorspiegelen. Deze “financiële vraag” naar koten kan gemakkelijk en snel tot een hype & beleggingsbubbel leiden (zeker als velen op hetzelfde moment bouwen), die later door de economische realiteit doorprikt kan worden, en beleggers een financiële kater bezorgen en vooral de duurzame bewoners opzadelt met meer (onnodige) gebouwen.
Pin It