Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Uit de officiële cijfers van Stad Gent, zoals gepubliceerd in “Gent in Cijfers: Wijkmonitor” (zie: http://www.gent.be/gentincijfers) blijkt dat de bevolkingsdichtheid in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten, gelegen aan de zuidzijde van het Sint-Pietersstation -tussen Snepkaai, Ringvaart, Sterre en Krijgslaan-, aanzienlijk méér bedraagt dan de gemiddelde Gentse woondensiteit. Op 31 december 2013 (de meest recente cijfers beschikbaar) telde ons wijkdeel exact 2.587,85 gedomicilieerde inwoners per km², terwijl het gemiddelde voor Stad Gent slechts 1.584 inwoners/km² bedroeg.

Er valt op zich wat voor te zeggen dat een stationsomgeving dicht bevolkt kan zijn, maar de uitdaging bestaat er in ieder geval in de balans met de leefbaarheid van de buurt in evenwicht te houden.

Bevolkingsdichtheid SPB 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Laatst bijgewerkt: 27feb15)

Pin It