Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Het Vlaams Administratief Centrum (VAC) Gent, ook gekend als het "Virginie Loveling"-gebouw, werd op 13 februari 2014 officieel ingehuldigd ; binnenkort nemen meer dan 1300 Vlaamse ambtenaren er hun intrek.

De ontsluiting voor gemotoriseerd vervoer verloopt volledig langs de kant van Sint-Pieters-Buiten. Wie vanuit de Timichegtunnel komt en stadinwaarts wil zal onvermijdelijk de Sint-Denijslaan nemen en wellicht via Tuinwijklaan en Maaltebruggestraat de Kortrijksesteenweg bereiken. 

Er zijn plannen om een studentencomplex van 120 kamers neer te planten tussen de Voskenslaan en de Flamingostraat. Nogal ongelukkig locatie, temidden van de vele gezinstuintjes.

Timing: juli 2011 bouwaanvraag, september 2011 quasi de hele omliggende buurt tekende een bezwaarschrift , maart 2012 stad Gent geeft de vergunning, mei 2012 beroepschrift ingediend, juni 2012 provinciale Deputatie verwerpt het beroepschrift, juli 2012 hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Onze woonwijk Sint-Pieters-Buiten bulkt van de verborgen pareltjes. Ook wie belangstelling heeft voor bouwkundig erfgoed vindt er ruimschoots zijn gading. Tal van woningen zijn van dermate unieke cultuur-historische waarde dat ze zijn opgenomen in De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed”, het referentieoverzicht van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen dat op éénduidige wijze het waardevol gebouwd patrimonium oplijst.

Hoe uitgebreid deze lijst ook is, talrijke markante woningen en stadsgezichten uit de woonwijk zijn er nog niet in opgenomen - en overal in de omgeving

In 2006 liet de stad Gent een studie opmaken over de gebieden die voor “inbreiding” of verdichting in aanmerking komen. Recent worden een aantal gebieden ook effectief ingevuld.

In april 2013 werd de verkavelingsaanvraag goedgekeurd voor het ombouwen van de site aan de Voskenslaan tot een complex van studentenkoten, ateliers voor mensen met een mentale beperking, een centrum voor thuislozen, appartementen en een vieringsruimte. Vorig jaar werd het klooster al gesloopt.

De argumenten die in de vijftig ingediende bezwaarschriften van buurtbewoners stonden werden van tafel geveegd, oa. 1/ de redenering rond het behoud van groen voor de leefbaarheid van de wijk werd van tafel geveegd wegens "elders compenseren van groenverlies is perfect ok" 2/ de omgeving dient vooral voor gemeenschapsvoorzieningen 3/ de zorgen over extra verkeer werden geminimaliseerd vanuit een redenering "er kan nog wel wat bij" en "jullie zullen het amper merken" 4/ men weigert het hanteren van een hoogtenorm voor onze wijk want bouwhoogte dient enkel afgestemd te worden op de inplanting en functie binnen en rond een projectgebied 5/ en de onvergund gerooide bomen moeten heraangeplant worden maar niet per se daar waar ze stonden.