Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

U las onze bijdrage in het Stadsmagazine, editie maart 2017: “Heraangelegde straten veranderden meestal in een betonwoestijn. Dat is niet best voor het klimaat en de woonkwaliteit. We praten met de Stad over de vergroening van de Voskenslaan en de aanleg van het nieuwe Mathildeplein aan het station. We hebben ambtenaren uitgenodigd voor een wandeling en hen kansen aangewezen. Afwachten nu. Als burgers samen met ambtenaren de straat op gaan, worden zaken vaak verrassend oplosbaar.”

De bebouwde oppervlakte in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten, gelegen aan de zuidzijde van het Sint-Pietersstation -tussen Snepkaai, Ringvaart, Sterre en Krijgslaan-, bedraagt nagenoeg het dubbele van de gemiddelde Gentse bouwdensiteit. Uit de officiële cijfers van Stad Gent, zoals gepubliceerd in "Gent in Cijfers: Wijkmonitor(zie: http://www.gent.be/gentincijfers) blijkt immers dat op 31 december 2013 (de meest recente cijfers beschikbaar) reeds 20,1% van de grondoppervlakte van de wijk bebouwd was, terwijl het gemiddelde voor Stad Gent slechts 12,2% bedroeg.

We willen graag onze suggesties voor de ontwikkeling van het S-gebouw op het Koningin Mathildeplein meegeven aan de toekomstige ontwerpers en ontwikkelaars. Onze globale visie op het plein en het S-gebouw is terug te vinden op onze website http://sintpietersbuiten.be/mathildeplein.
Globaal genomen zien we het Koningin Mathildeplein als een karakteristiek plein waar het drukke stationsgebeuren en de groene zuidkant van de stad samenkomen. Hier kunnen zowel reizigers als buurtbewoners elkaar ontmoeten, hier komen mensen even tot rust. We hopen op een plein met groen en water, waar jong en oud zijn plek vindt, waar het gewoon fijn is om te zijn en te genieten.

Uit de officiële cijfers van Stad Gent, zoals gepubliceerd in “Gent in Cijfers: Wijkmonitor” (zie: http://www.gent.be/gentincijfers) blijkt dat de bevolkingsdichtheid in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten, gelegen aan de zuidzijde van het Sint-Pietersstation -tussen Snepkaai, Ringvaart, Sterre en Krijgslaan-, aanzienlijk méér bedraagt dan de gemiddelde Gentse woondensiteit. Op 31 december 2013 (de meest recente cijfers beschikbaar) telde ons wijkdeel exact 2.587,85 gedomicilieerde inwoners per km², terwijl het gemiddelde voor Stad Gent slechts 1.584 inwoners/km² bedroeg.

(Herkomst afbeelding: Stadsmagzine Stad Gent, Katern "Stadsontwikkeling AG SOB", zie: http://www.gent.be/docs/Departement%20Stafdiensten/Dienst%20Voorlichting/Stadsmagazine%202006/09/katern_stadsontwikkeling.pdf)

Alhoewel Stad Gent voor de aangename woonwijk Sint-Pieters-Buiten nog steeds het mantra van de "Verdichting" predikt (zie eerdere artikels hier en hier) en er fluks groen licht geeft aan grootschalige commerciële vastgoedprojecten, voert ze opmerkelijk genoeg in andere delen van de Stad net het omgekeerde beleid.

De Hogeschool aan de Voskenslaan gaat zowat zijn hele site renoveren. Het is een veelbelovend project waar we als buurt met veel belangstelling naar kijken: het domein beslaat ongeveer 1/4 van onze wijk, er is veel groen aanwezig en het paalt aan heel veel huizen. De Hogeschool heeft nu in een eerste fase een bouwaanvraag ingediend voor de uitbreiding van de sporthal met een tweede aanpalende, mooie sporthal die uitgeeft aan de St-Denijslaan. We kijken uit naar omkaderende maatregelen om een goede integratie met de buurt te verzekeren: openstelling voor de buurtbewoners, geen grote, luide avondlijke evenementen aub, openingstijden cafetaria. Wel wat raar dat er een tribune bijkomt voor 335 supporters maar dat men 37 parkeerplaatsen gaat schrappen op het terrein. Goed nieuws is de groene inrichting aan de straatkant, met ook een groen scherm langs de Vaerwyckweg. Het begin van de werken wordt voorzien voor november 2013

Januari 2016
Hoewel de bouw van de sporthal een architecturaal uitdagend en kwalitatief hoogstaand project leek, hadden heel wat buurtbewoners toch bezwaren tegen de plannen. De bezwaren hadden voornamelijk betrekking op de afwikkeling van de mobiliteit en de vrees voor overlast, vooral ’s avonds en ’s nachts. Het hele project werd nu echter definitief geschrapt. Meer info kan je hier lezen.

Bovenop de dramatische leegstand van particuliere woonhuizen en sociale woningen (zie eerder artikel op onze website), blijken er in de Gentse winkelgebieden ook nog eens 4264 (vierduizendtweehondervierenzestig) winkelpanden leeg te staan, zo leert het rekensommetje van de op 29 november 2013 bekendgemaakte officiële cijfers.

Die resultaten komen nochtans niet uit de lucht vallen en liggen volledig

Dat zowel de woondensiteit (aantal bewoners per km²) als de bebouwingsgraad (percentage bebouwde oppervlakte tov beschikbare ruimte) van de woonwijk Sint-Pieters-Buiten, gelegen tussen Leie-Ringvaart-Krijgslaan en Sint-Pieters-Station, nagenoeg het dubbele bedraagt van het gemiddelde voor de Stad Gent bleek reeds uit eerdere artikels op onze website (zie hier en hier).

Desondanks resten er in de wijk toch nog een behoorlijk groot aantal -zowel private als publieke- open binnengebieden.