Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Update 2018 (meest recente cijfers):

Bouwdensiteit Update2018(Stand 2013) De bebouwde oppervlakte in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten, gelegen aan de zuidzijde van het Sint-Pietersstation -tussen Snepkaai, Ringvaart, Sterre en Krijgslaan-, bedraagt nagenoeg het dubbele van de gemiddelde Gentse bouwdensiteit. Uit de officiële cijfers van Stad Gent, zoals gepubliceerd in "Gent in Cijfers(zie: https://gent.buurtmonitor.be/) blijkt immers dat op 31 december 2013 reeds 18,7% van de grondoppervlakte van de wijk bebouwd was, terwijl het gemiddelde voor Stad Gent slechts 12,2% bedroeg.

Sint-Pieters-Buiten, zo blijkt verder uit diezelfde database, bestaat uit verschillende wijkdelen (ook wel “Sectoren” genoemd – zie onderstaande kaart). In die cijfers (31 dec 14) lezen we onder meer dat voor het wijkdeel “Aaigem” -niettegenstaande de aanwezigheid van het park “Overmeers”- de bouwdichtheid 13,6% bedraagt.

De bouwdensiteit in het wijkdeel "Sint-Pieters-Aalst" loopt zelfs op tot 30,8%. Voor het wijkdeel “de Smet de Naeyer”, dat in de publieke perceptie toch vaak geassociëerd wordt met het gelijknamige park en zijn ruime residenties, blijkt bij nader toezien de bebouwingsgraad tot 20,0% op te lopen, ruim boven het Gentse gemiddelde dus.

Een hoge bebouwingsgraad in een stationsomgeving valt te bepleiten, maar de uitdaging stelt zich om de leefbaarheid van de woonwijk te behouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Laatst bijgewerkt: 27feb15)

We willen graag onze suggesties voor de ontwikkeling van het S-gebouw op het Koningin Mathildeplein meegeven aan de toekomstige ontwerpers en ontwikkelaars. Onze globale visie op het plein en het S-gebouw is terug te vinden op onze website http://sintpietersbuiten.be/mathildeplein.
Globaal genomen zien we het Koningin Mathildeplein als een karakteristiek plein waar het drukke stationsgebeuren en de groene zuidkant van de stad samenkomen. Hier kunnen zowel reizigers als buurtbewoners elkaar ontmoeten, hier komen mensen even tot rust. We hopen op een plein met groen en water, waar jong en oud zijn plek vindt, waar het gewoon fijn is om te zijn en te genieten.

Het was al eerder aangekondigd: het "Paul de Smet de Naeyerpark", kortweg het "Miljoenenkwartier", wordt groter, mooier èn groener!

De Stad Gent wil van de drie groenzones van het Paul de Smet de Naeyerpark één aaneensluitend park maken. Minstens 1.500 vierkante meter wordt onthard en vergroend door het schrappen van de overmatige wegverharding. De bestaande groene ruimtes worden met elkaar verbonden. Zo komt er ook ruimte voor wateropvang en –infiltratie.

Update 2020:

Bevolkingsdichtheid Stationsbuurt Zuid 2000 tem 2020

(Stand 2013:) Uit de officiële cijfers van Stad Gent, zoals gepubliceerd in “Gent in Cijfers (voorheen "Wijkmonitor"; nu "Buurtmonitor") blijkt dat de bevolkingsdichtheid in de woonwijk Sint-Pieters-Buiten, gelegen aan de zuidzijde van het Sint-Pietersstation -tussen Snepkaai, Ringvaart, Sterre en Krijgslaan-, aanzienlijk méér bedraagt dan de gemiddelde Gentse woondensiteit. Op 31 december 2013 (de meest recente cijfers beschikbaar) telde ons wijkdeel 2.558 gedomicilieerde inwoners per km², terwijl het gemiddelde voor Stad Gent slechts 1.570 inwoners/km² bedroeg.

Er valt op zich wat voor te zeggen dat een stationsomgeving dicht bevolkt kan zijn, maar de uitdaging bestaat er in ieder geval in de balans met de leefbaarheid van de buurt in evenwicht te houden.

Bevolkingsdichtheid SPB 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reeds in 2013 werd een bouwaanvraag ingediend, maar die was ondertussen al vervallen. Daarom moest een nieuwe bouwvergunning worden aangevraagd. Opvallend genoeg waren buurtbewoners zich hiervan niet bewust, want er was geen "geel plakkaat" (= aankondiging bouwaanvraag) te zien geweest. Nochtans zijn de buren héél erg alert voor de gekende gele aanplakborden aan de kant van de Sint-Denijslaan. Het openbaar onderzoek werd daarom begin 2017 afgerond, zonder kans tot reactie uit de buurt. Dat is erg te betreuren. De Hogeschool heeft ondertussen op de campus zijn adres veranderd naar Valentin Vaerwyckweg 1. Heeft het gele plakkaat op die plaats gestaan? Daar is uiteraard bij de R4 en uit het zicht van de wijk geen enkel sociale controle mogelijk. En dat is toch de essentie van de aankondiging van een openbaar onderzoek?

De Hogeschool aan de Voskenslaan gaat zowat zijn hele site renoveren. Het is een veelbelovend project waar we als buurt met veel belangstelling naar kijken: het domein beslaat ongeveer 1/4 van onze wijk, er is veel groen aanwezig en het paalt aan heel veel huizen. De Hogeschool heeft nu in een eerste fase een bouwaanvraag ingediend voor de uitbreiding van de sporthal met een tweede aanpalende, mooie sporthal die uitgeeft aan de St-Denijslaan. We kijken uit naar omkaderende maatregelen om een goede integratie met de buurt te verzekeren: openstelling voor de buurtbewoners, geen grote, luide avondlijke evenementen aub, openingstijden cafetaria. Wel wat raar dat er een tribune bijkomt voor 335 supporters maar dat men 37 parkeerplaatsen gaat schrappen op het terrein. Goed nieuws is de groene inrichting aan de straatkant, met ook een groen scherm langs de Vaerwyckweg. Het begin van de werken wordt voorzien voor november 2013

Januari 2016
Hoewel de bouw van de sporthal een architecturaal uitdagend en kwalitatief hoogstaand project leek, hadden heel wat buurtbewoners toch bezwaren tegen de plannen. De bezwaren hadden voornamelijk betrekking op de afwikkeling van de mobiliteit en de vrees voor overlast, vooral ’s avonds en ’s nachts. Het hele project werd nu echter definitief geschrapt. Meer info kan je hier lezen.

Ontwerp sporthal HoGentBegin 2013 vroeg de Hogeschool Gent een stedenbouwkundige vergunning aan voor de bouw/uitbreiding van een sporthal, gelegen tussen de huidige sporthal van de HoGent campus Schoonmeersen en de Vaerwyckweg waar hij uitkomt op de Sint-Denijslaan. Hoewel het een architecturaal uitdagend en kwalitatief hoogstaand project leek, hadden heel wat buurtbewoners toch bezwaren tegen de plannen. De bezwaren hadden voornamelijk betrekking op de afwikkeling van de mobiliteit en de vrees voor overlast, vooral ’s avonds en ’s nachts. Het hele project werd nu echter definitief geschrapt.

TheLoopArtistsImpression2Op de terreinen van “The Loop” aan Flanders Expo wordt een grootschalige projectontwikkeling gepland, met onder andere een ruim 38.000 m2 groot “Outletcenter”, ruimte voor recreatie, kantoren en een parking van meer dan 4.000 nieuwe parkeerplaatsen. Dit zou 1 tot 3 miljoen (auto)bezoekers per jaar extra aantrekken (bovenop de bezoekers van Ikea en Flanders Expo). De werken voor een deel van de parking (2.046 plaatsen) zijn reeds vergund en gestart in februari 2015.

Deze megalomane plannen leiden tot heel wat protest.

De NV Upkot heeft voor de vijfde (!) maal een aanvraag ingediend om een grootschalige studentenaccomodatie (144 wooneenheden) te bouwen op het terrein gelegen tussen de Vaerwyckweg, St-Denijslaan en Roosakker. De vier vorige aanvragen werden ofwel voortijdig ingetrokken door de NV Upkot (3 maal) ofwel geweigerd door het college van Burgemeester en Schepenen (1 maal). Van bij de eerste bouwaanvraag in 2011 heeft de buurt zich massaal verzet tegen dit project.